ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย
 •      

  1,426,422.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  108 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  171,500.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,597,922.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  **n@loxinfo.co.th 1,000.00 18 พ.ย. 2563 16:22
  lo**********ddy@hotmail.com 400.00 23 ต.ค. 2563 23:39
  s***n@hotmail.com 2,000.00 9 ต.ค. 2563 16:17
  th********67@gmail.com 100.00 28 ก.ย. 2563 20:55
  m*****um@gmail.com 1.00 21 ก.ย. 2563 15:21
  wa********55@hotmail.com 100.00 11 ส.ค. 2563 10:29
  ar*********974@gmail.com 500.00 2 ส.ค. 2563 22:25
  ar*********974@gmail.com 1,500.00 2 ส.ค. 2563 22:16
  ar*********974@gmail.com 2,000.00 2 ส.ค. 2563 22:10
  ar*********974@gmail.com 5,000.00 2 ส.ค. 2563 22:04
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  161,520.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  72 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  497,783.08 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  659,303.18 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s*******ts@nu.ac.th 2,000.00 7 ต.ค. 2563 11:33
  wh********et@gmail.com 1.00 21 ก.ย. 2563 15:28
  c*****ra@hotmail.com 1,200.00 9 ก.ย. 2563 9:43
  pa*********i56@gmail.com 100.00 5 พ.ค. 2563 18:42
  p*****59@gmail.com 2,000.00 6 เม.ย. 2563 20:35
  s*****a_@deves.co.th 100.00 27 มี.ค. 2563 23:16
  n*******ng@ptis.ac.th 100.00 27 มี.ค. 2563 16:35
  g******ch@gmail.com 100.00 26 มี.ค. 2563 12:20
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 10 มี.ค. 2563 15:18
  ra*********mk@outlook.com 100.00 9 มี.ค. 2563 10:26
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  58,384.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  175 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  260,000.86 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  318,385.53 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ma*******75@hotmail.com 5,000.00 20 ต.ค. 2563 0:44
  s***t@nopadol.com 1.00 21 ก.ย. 2563 15:20
  s****4@case.edu 1,000.00 18 ก.ค. 2563 14:55
  pa*********i56@gmail.com 1.00 6 ก.ค. 2563 23:14
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:45
  s****59@hotmail.com 1,000.00 28 มี.ค. 2563 20:46
  n*****14@gmail.com 100.00 17 ธ.ค. 2562 18:47
  s*****ri@gmail.com 500.00 6 ธ.ค. 2562 8:38
  th********ay@gmail.com 500.00 2 ธ.ค. 2562 7:13
  l******mu@cmu.ac.th 1.00 8 พ.ย. 2562 11:01
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  132,831.65 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  78 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  132,831.65 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t****p@hotmail.com 159.00 27 พ.ย. 2563 21:28
  n*******.y@cmu.ac.th 20.00 25 พ.ย. 2563 11:16
  n****e@hotmail.com 500.00 25 พ.ย. 2563 10:22
  p******_k@hotmail.com 10,000.00 18 พ.ย. 2563 12:24
  ju**********itt@gmail.com 100.00 14 พ.ย. 2563 13:03
  ch********mt@hotmail.com 50.00 7 พ.ย. 2563 0:14
  m*******.c@cmu.ac.th 1,000.00 27 ก.ย. 2563 10:33
  v*****at@gmail.com 87.00 7 ก.ย. 2563 0:04
  r*******.t@cmu.ac.th 20.00 11 ส.ค. 2563 12:53
  pa*********i56@gmail.com 100.00 6 ส.ค. 2563 12:15
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  352,396.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  111 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  352,396.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ju*********23@gmail.com 100.00 28 พ.ย. 2563 10:24
  a*******ex@hotmail.com 10,000.00 26 พ.ย. 2563 13:19
  n*******ie@hotmail.com 500.00 26 พ.ย. 2563 11:50
  t*****ci@gmail.com 1,000.00 25 พ.ย. 2563 21:29
  p******10@hotmail.com 100.00 23 พ.ย. 2563 17:26
  kit************ila@cmu.ac.th 200.00 22 พ.ย. 2563 10:36
  n******43@gmail.com 1,000.00 19 พ.ย. 2563 18:09
  th*********sir@gmail.com 100.00 15 พ.ย. 2563 14:09
  pr*********kh@gmail.com 500.00 26 ต.ค. 2563 13:04
  p******13@gmail.com 1,000.00 20 ต.ค. 2563 14:08
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  431,586.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  113 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  431,586.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nat***********ang@gmail.com 1,000.00 28 พ.ย. 2563 14:31
  n*****d7@hotmail.com 2,000.00 18 พ.ย. 2563 13:22
  w****_s@yahoo.com 100,000.00 1 พ.ย. 2563 20:55
  ko********rn@yahoo.com 584.00 1 พ.ย. 2563 16:50
  ba*********it@hotmail.com 2,000.00 30 ต.ค. 2563 13:55
  j*****s1@hotmail.com 1,000.00 30 ต.ค. 2563 10:56
  ka********19@gmail.com 1,000.00 30 ต.ค. 2563 10:47
  k******er@hotmail.com 1,000.00 30 ต.ค. 2563 10:15
  k****.p@cmu.ac.th 1,000.00 30 ต.ค. 2563 9:27
  p******na@gmail.com 1,000.00 28 ต.ค. 2563 9:16
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,903.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  11,903.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******_c@cmu.ac.th 500.00 22 มิ.ย. 2563 16:50
  ch*******88@hotmail.com 100.00 29 มี.ค. 2563 16:29
  s*****38@gmail.com 1.00 26 ธ.ค. 2562 7:56
  n*****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  a******ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  s*******se@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  k*****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  w*******.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
  wa********ns@gmail.com 100.00 4 ก.พ. 2562 14:16
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 1 ก.พ. 2562 9:46
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  n*******.k@cmu.ac.th 3,000.00 12 ธ.ค. 2562 10:46
  k******at@bts.co.th 20,000.00 1 พ.ย. 2562 10:50
  kw**********ork@gmail.com 2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  ti********_j@hotmail.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  p*******12@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
  pa*********hap@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 19:57
  j******th@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 16:55
  pa********36@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 15:16
  i*******rm@gmail.com 100.00 25 ก.ค. 2562 14:27
  c*******ra@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 13:28
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  579,782.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  106 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  579,782.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******.w@cmu.ac.th 100.00 25 ต.ค. 2563 18:24
  c*****ra@hotmail.com 2,561.00 9 ก.ย. 2563 9:43
  p*****.k@gmail.com 1,000.00 28 ส.ค. 2563 10:24
  be********ka@gmail.com 20,000.00 26 ส.ค. 2563 14:29
  li*******.s@hotmail.com 20,000.00 21 ส.ค. 2563 11:37
  p******77@yahoo.com 2,000.00 19 ส.ค. 2563 15:51
  La*******ja@gmail.com 500.00 19 ส.ค. 2563 15:38
  s******.n@cpf.co.th 1,000.00 18 ส.ค. 2563 11:41
  ga********ra@yahoo.com 2,000.00 18 ส.ค. 2563 10:10
  Sir************sop@wdc.com 10,000.00 17 ส.ค. 2563 20:27
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 5,009.00 9 ก.ย. 2563 9:38
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  th*******.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  9,798.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  9,798.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ra*********60@gmail.com 888.00 12 ก.ย. 2563 10:45
  mo*********rn@gmail.com 1,000.00 9 ส.ค. 2563 8:26
  p*******in@gmail.com 1,500.00 27 ธ.ค. 2562 16:39
  ha********ee@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a****c@thaioilgroup.com 5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  a******ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  ha*********e.n@cmu.ac.th 300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  a*******.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 18:07
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  59,515.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  59,515.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:54
  p*******th@gmail.com 4,999.00 12 มิ.ย. 2563 14:02
  ch********.p@cmu.ac.th 199.00 1 มิ.ย. 2563 11:18
  r*****ey@yahoo.com 4,999.00 21 พ.ค. 2563 14:41
  ed********88@gmail.com 4,999.00 19 พ.ค. 2563 13:31
  l*****58@yahoo.com 199.00 27 มี.ค. 2563 12:26
  s*****to@yahoo.com 10,000.00 13 ก.พ. 2563 15:31
  c*****.t@cmu.ac.th 7,999.00 27 ธ.ค. 2562 9:50
  pr*******12@gmail.com 8,000.00 26 ก.ค. 2562 14:15
  w_***********gam@hotmail.co.th 10,008.00 11 ก.ค. 2562 10:00
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  3,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 1,761.00 9 ก.ย. 2563 9:47
  pa*********i56@gmail.com 100.00 5 มิ.ย. 2563 20:53
  pa*********i56@gmail.com 100.00 6 มี.ค. 2563 22:58
  pa*********i56@gmail.com 50.00 7 ก.พ. 2563 15:53
  P******20@gmail.com 1,000.00 15 พ.ย. 2562 22:04
  s*****an@hotmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิb*********my@gmail.com 300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  n*****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  s*******e7@gmail.com 100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 18 เม.ย. 2562 16:38
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  108,501.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  69 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  108,501.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  y******20@hotmail.com 1,000.00 25 พ.ย. 2563 18:57
  sa********ai@hotmail.com 3,300.00 24 พ.ย. 2563 17:37
  ka*********.k@cmu.ac.th 1,000.00 24 พ.ย. 2563 5:48
  t*******ng@hotmail.com 1,000.00 13 พ.ย. 2563 9:59
  pr********ng@hotmail.com 300.00 9 พ.ย. 2563 19:19
  lo**********ddy@hotmail.com 500.00 23 ต.ค. 2563 23:36
  s*******in@gmail.com 500.00 15 ต.ค. 2563 0:47
  p******94@gmail.com 1,000.00 9 ต.ค. 2563 9:21
  pa*********rah@hotmail.com 100.00 9 ต.ค. 2563 9:17
  a*******um@hotmail.com 3,000.00 7 ต.ค. 2563 13:29
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  3,674.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,674.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  th********67@gmail.com 100.00 28 ก.ย. 2563 21:00
  th*******av@gmail.com 560.00 30 พ.ค. 2563 19:20
  ki*******se@gmail.com 500.00 27 เม.ย. 2563 17:40
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 17 เม.ย. 2563 17:07
  n*****na@hotmail.com 500.00 3 เม.ย. 2563 7:24
  ph*********lee@gmail.com 1.00 17 มี.ค. 2563 16:44
  be**********sci@gmail.com 1,000.00 17 ก.พ. 2563 14:51
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 22 ต.ค. 2562 18:30
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 5 ก.ย. 2562 15:22
  ke********ik@gmail.com 1.00 5 ก.ย. 2562 15:19
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  1,201.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,201.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*******.t@cmu.ac.th 100.00 3 ก.ค. 2563 10:57
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 25 มิ.ย. 2563 20:35
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:57
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 22 ต.ค. 2562 18:36
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t.*******ng@gmail.com 100.00 24 ก.ค. 2563 11:43
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  5,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  5,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p****uk@gmail.com 5,000.00 8 ก.ย. 2563 20:47
  o****l3@hotmail.com 9.00 25 ต.ค. 2562 13:15
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*******ok@gmail.com 1.00 29 ม.ค. 2563 11:22
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 28 ม.ค. 2563 17:33
โครงการ MASK4ALL
 •      

  408,167.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  672 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  408,167.49 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa********sw@gmail.com 100.00 2 ต.ค. 2563 22:51
  at*********rm@gmail.com 1,000.00 22 มิ.ย. 2563 23:02
  w*****kk@yahoo.com 5,000.00 16 พ.ค. 2563 11:29
  s*****rp@bot.or.th 100.00 11 พ.ค. 2563 16:36
  p******55@hotmail.com 400.00 6 พ.ค. 2563 19:43
  P******.r@tilleke.com 500.00 29 เม.ย. 2563 18:25
  pi***********jor@gmail.com 5,000.00 29 เม.ย. 2563 17:46
  t****np@gmail.com 200.00 28 เม.ย. 2563 21:53
  su*******.k@gmail.com 300.00 27 เม.ย. 2563 16:06
  je*******08@gmail.com 1,000.00 25 เม.ย. 2563 15:11
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  12,000.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,000.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  dr*******an@gmail.com 10,000.00 10 พ.ย. 2563 18:50
  v*****at@gmail.com 200.00 25 ต.ค. 2563 21:12
  a******52@hotmail.com 1,000.00 26 ส.ค. 2563 8:48
  em*******it@gmail.com 100.00 24 ก.ค. 2563 23:49
  f******ui@gmail.com 500.00 24 ก.ค. 2563 12:26
  t.*******ng@gmail.com 98.00 24 ก.ค. 2563 11:46
  jir**************ong@gmail.com 100.00 26 มิ.ย. 2563 22:28
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 16 มิ.ย. 2563 11:45
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 2 เม.ย. 2563 14:06
โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”
 •      

  24,039.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  33 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  24,039.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  r*******er@gmail.com 120.00 25 พ.ย. 2563 13:32
  s****at@camt.info 100.00 18 พ.ย. 2563 16:21
  r*******er@gmail.com 50.00 16 ก.ย. 2563 7:36
  n****ni@gmail.com 200.00 9 ก.ย. 2563 11:20
  d*******39@gmail.com 300.00 26 ส.ค. 2563 15:40
  r*******er@gmail.com 1,000.00 19 ส.ค. 2563 12:05
  r*******er@gmail.com 1,000.00 17 ส.ค. 2563 15:59
  ur*******n2@gmail.com 120.00 2 ส.ค. 2563 14:13
  b*******ng@gmail.com 1,000.00 30 ก.ค. 2563 17:09
  ra*********_p@cmu.ac.th 100.00 30 ก.ค. 2563 12:27
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 15 ก.ค. 2563 11:15
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)
 •      

  231,437.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  231,437.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ad**********oum@yahoo.com 15,000.00 2 ส.ค. 2563 10:14
  sh*********no@gmail.com 5,000.00 1 ส.ค. 2563 18:02
  ro*******.s@fph.tu.ac.th 1,500.00 23 ก.ค. 2563 11:37
  ku*******87@gmail.com 3,250.00 21 ก.ค. 2563 14:40
  a*******25@hotmail.com 6,750.00 21 ก.ค. 2563 14:12
  t.*******at@gmail.com 2,000.00 20 ก.ค. 2563 13:32
  ch********cc@rocketmail.com 500.00 20 ก.ค. 2563 13:27
  n****.m@gmail.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:20
  p****_l@yahoo.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:12
  ro*********am@gmail.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:04
โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  6.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  6.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p******.p@cmu.ac.th 1.00 24 ก.ย. 2563 16:44
  th**********i.s@cmu.ac.th 5.00 24 ก.ย. 2563 15:21
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 4
 •      

  20.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  20.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  of********33@gmail.com 9.00 27 พ.ย. 2563 15:41
  b*******69@gmail.com 1.00 27 พ.ย. 2563 15:40
  th**********i.s@cmu.ac.th 10.00 24 พ.ย. 2563 16:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  10.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ro**********uaa@gmail.com 1.00 27 พ.ย. 2563 17:21
  of********33@gmail.com 9.00 27 พ.ย. 2563 16:32
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ