ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย
 •      

  1,479,354.98 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  750 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  171,500.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,650,854.98 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  po*********002@gmail.com 20.00 3 ก.ค. 2564 16:59
  m****ky@hotmail.com 10.00 1 ก.ค. 2564 11:12
  ap***********nnn@gmail.com 10.00 9 มิ.ย. 2564 19:41
  th**********003@gmail.com 5.00 4 มิ.ย. 2564 23:27
  b*****01@gmail.com 5.00 3 มิ.ย. 2564 15:14
  ke***********ano@gmail.com 10.00 2 มิ.ย. 2564 21:03
  ou*********rs@gmail.com 50.00 30 พ.ค. 2564 11:23
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:25
  Na*********e46@gmail.com 20.00 28 พ.ค. 2564 12:38
  na*********146@gmail.com 20.00 27 พ.ค. 2564 20:32
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  166,610.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  254 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  799,447.79 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  966,057.89 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ou*********rs@gmail.com 70.00 30 พ.ค. 2564 11:24
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:31
  Na*********e46@gmail.com 20.00 28 พ.ค. 2564 15:48
  d*****sj@gmail.com 5.00 2 พ.ค. 2564 13:22
  go*********02@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 15:43
  th********55@hotmail.com 50.00 29 เม.ย. 2564 15:29
  ga********15@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 13:44
  m******za@gmail.com 5.00 29 เม.ย. 2564 12:43
  yi**********ida@gmail.com 50.00 29 เม.ย. 2564 7:59
  m******86@gmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 2:31
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  61,501.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  326 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  260,401.28 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  321,902.95 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*******an@hotmail.com 100.00 29 ก.ค. 2564 13:44
  p******.h@yahoo.com 99.00 25 มิ.ย. 2564 20:09
  ap***********nnn@gmail.com 10.00 9 มิ.ย. 2564 19:45
  b*****01@gmail.com 5.00 3 มิ.ย. 2564 15:17
  ke***********ano@gmail.com 10.00 2 มิ.ย. 2564 21:14
  ou*********rs@gmail.com 50.00 30 พ.ค. 2564 11:26
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:20
  P******k1@gmail.com 20.00 5 พ.ค. 2564 10:39
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:41
  d*****sj@gmail.com 5.00 2 พ.ค. 2564 13:24
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  249,907.65 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  251 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  249,907.65 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a*****ng@yahoo.com 2,000.00 31 ก.ค. 2564 16:57
  nu*******.p@cmu.ac.th 100.00 15 ก.ค. 2564 17:10
  si*******hu@hotmail.com 2,500.00 28 มิ.ย. 2564 21:49
  d******at@hotmail.com 1,000.00 28 มิ.ย. 2564 15:45
  p*******.w@gmail.com 226.00 22 มิ.ย. 2564 16:03
  N******an@hotmail.com 100.00 7 มิ.ย. 2564 1:26
  sa*********em@gmail.com 2,000.00 3 มิ.ย. 2564 12:35
  l******na@hotmail.com 3,000.00 3 มิ.ย. 2564 7:36
  k****y@hotmail.com 50.00 25 พ.ค. 2564 20:25
  p*******17@hotmail.com 500.00 22 พ.ค. 2564 7:52
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  584,863.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  331 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  584,863.67 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 1 ส.ค. 2564 16:53
  p*******ee@icloud.com 1,000.00 27 ก.ค. 2564 16:01
  ch**********ool@gmail.com 100.00 22 ก.ค. 2564 14:52
  g*******ai@gmail.com 100.00 20 ก.ค. 2564 7:05
  si*******ng@yahoo.co.th 5,000.00 18 ก.ค. 2564 10:23
  ka*******63@gmail.com 100.00 13 ก.ค. 2564 15:45
  ar*********tjg@hotmail.com 200.00 11 ก.ค. 2564 12:37
  y*******25@gmail.com 20.00 10 ก.ค. 2564 1:48
  so*********25@gmail.com 100.00 9 ก.ค. 2564 10:00
  ru********un@hotmail.com 1,000.00 6 ก.ค. 2564 11:38
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  528,045.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  222 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  528,045.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ap***********nnn@gmail.com 10.00 11 มิ.ย. 2564 15:53
  bea*************ky2@hotmail.com 20.00 9 มิ.ย. 2564 10:31
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:35
  wa*********326@gmail.com 5.00 12 พ.ค. 2564 16:35
  tc*********ri@gmail.com 10,000.00 6 พ.ค. 2564 18:27
  ga********15@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 13:57
  ji*******ii@hotmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 12:55
  pp********44@gmail.com 17.00 28 เม.ย. 2564 15:55
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:53
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:37
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  12,707.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  72 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,707.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p******.h@yahoo.com 9.00 4 ก.ค. 2564 21:12
  ap***********nnn@gmail.com 10.00 11 มิ.ย. 2564 16:09
  nu*******00@gmail.com 2.00 6 พ.ค. 2564 14:50
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:48
  P******k1@gmail.com 20.00 5 พ.ค. 2564 10:42
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:48
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 16:58
  ru********61@gmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 7:38
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:55
  nj*********ya@gmail.com 5.00 26 เม.ย. 2564 16:10
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  35,252.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  51 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  35,252.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ar*******44@gmail.com 20.00 26 เม.ย. 2564 7:46
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:01
  h*******04@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 19:41
  h*******04@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:36
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:51
  sir************ote@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 15:48
  sal***********111@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:10
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:09
  m*******01@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 11:15
  pl***********son@gmail.com 4.00 21 เม.ย. 2564 22:56
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  596,909.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  152 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  596,909.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:42
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:09
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:59
  ch**********998@gmail.com 25.00 27 เม.ย. 2564 11:26
  ar*******44@gmail.com 20.00 26 เม.ย. 2564 7:54
  sir************ote@gmail.com 5.00 25 เม.ย. 2564 23:55
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:38
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:17
  20*********ya@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 17:59
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 5,009.00 9 ก.ย. 2563 9:38
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  th*******.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  42,969.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  58 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  42,969.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  n****e@hotmail.com 500.00 26 มิ.ย. 2564 11:37
  k****y@hotmail.com 50.00 25 พ.ค. 2564 20:28
  nu*******00@gmail.com 1.00 4 พ.ค. 2564 14:28
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:07
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:39
  Th**********674@gmail.com 20.00 27 เม.ย. 2564 12:32
  sir************ote@gmail.com 5.00 27 เม.ย. 2564 9:59
  w*******ng@gmail.com 50.00 26 เม.ย. 2564 17:51
  ea*********05@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 21:41
  so*********899@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 15:50
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  96,167.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  68 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  96,167.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******.p@cmu.ac.th 199.00 16 ก.ค. 2564 7:12
  c*******an@gmail.com 597.00 14 ก.ค. 2564 11:51
  p******.h@yahoo.com 99.00 10 ก.ค. 2564 21:32
  k*******.k@cmu.ac.th 10,000.00 14 มิ.ย. 2564 9:31
  ke***********ano@gmail.com 20.00 2 มิ.ย. 2564 21:10
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:37
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:00
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:11
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:07
  sir************ote@gmail.com 4.00 27 เม.ย. 2564 10:03
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  5,961.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  39 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  5,961.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  si********17@hotmail.com 1,000.00 29 ก.ค. 2564 19:16
  nu*******.p@cmu.ac.th 100.00 22 ก.ค. 2564 10:23
  ou*********rs@gmail.com 80.00 30 พ.ค. 2564 11:28
  Th*********823@gmail.com 1.00 27 เม.ย. 2564 10:21
  sir************ote@gmail.com 3.00 27 เม.ย. 2564 10:06
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  na*********ody@gmail.com 3.00 23 เม.ย. 2564 19:53
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:39
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:34
  y*****ak@gmail.com 7.00 22 เม.ย. 2564 19:28
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  141,922.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  116 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  141,922.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  l*****in@gmail.com 3,500.00 31 ก.ค. 2564 22:49
  a*****ng@yahoo.com 1,000.00 31 ก.ค. 2564 16:52
  si********17@hotmail.com 1,000.00 29 ก.ค. 2564 18:57
  t****te@hotmail.com 500.00 25 ก.ค. 2564 22:40
  pr*********999@gmail.com 100.00 17 มิ.ย. 2564 21:50
  m******ro@hotmail.com 500.00 15 มิ.ย. 2564 7:07
  ch********.p@cmu.ac.th 1,000.00 1 มิ.ย. 2564 8:54
  s****3@gmail.com 100.00 22 พ.ค. 2564 13:21
  s*****es@hotmail.com 1,000.00 9 พ.ค. 2564 20:51
  y******21@gmail.com 10.00 6 พ.ค. 2564 20:43
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  479,168.18 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  502 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  479,168.18 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  m*******ve@gmail.com 500.00 3 ส.ค. 2564 22:08
  sa********rn@elearning.cmu.ac.th 1,000.00 1 ส.ค. 2564 12:55
  ut*********enu@gmail.com 750.00 27 ก.ค. 2564 13:20
  t******at@hotmail.com 19.19 27 ก.ค. 2564 10:08
  g****da@hotmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2564 8:42
  ut*********enu@gmail.com 300.00 21 ก.ค. 2564 22:01
  ph*********ant@bumail.net 200.00 11 มิ.ย. 2564 16:17
  ke***********ano@gmail.com 20.00 2 มิ.ย. 2564 21:12
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:41
  n*******ya@hotmail.com 1,000.00 24 พ.ค. 2564 13:16
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  2,378.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  40 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2,378.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p******.h@yahoo.com 29.00 4 ก.ค. 2564 21:10
  ou*********rs@gmail.com 40.00 30 พ.ค. 2564 11:30
  ko********07@gmail.com 10.00 29 พ.ค. 2564 13:38
  pi********73@yahoo.com 500.00 29 เม.ย. 2564 20:09
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:16
  ji*******ii@hotmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 13:04
  su********ng@gmail.com 60.00 29 เม.ย. 2564 10:06
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:42
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:25
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  309.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  309.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:08
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ru*********eng@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:48
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:29
  ji*********123@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 13:09
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 18:10
  ar*********221@gmail.com 3.00 19 เม.ย. 2564 13:51
  an***********an1@gmail.com 10.00 19 เม.ย. 2564 11:20
  Wa*********01@gmail.com 49.00 19 เม.ย. 2564 10:52
  fe***********utr@gmail.com 5.00 19 เม.ย. 2564 8:31
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  8,600.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  64 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  8,600.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  k****ma@eng.cmu.ac.th 1,000.00 17 พ.ค. 2564 20:33
  p*******17@hotmail.com 500.00 3 พ.ค. 2564 21:29
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:18
  sir************ote@gmail.com 5.00 28 เม.ย. 2564 7:55
  ba*********99@gmail.com 80.00 27 เม.ย. 2564 19:21
  Th*********823@gmail.com 1.00 27 เม.ย. 2564 10:22
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:30
  a*****ng@yahoo.com 2,000.00 23 เม.ย. 2564 14:11
  w*****tp@gmail.com 14.00 22 เม.ย. 2564 22:04
  ice***********.ch@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 20:03
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  272.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  23 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  272.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:38
  no**********jam@gmail.com 10.00 5 พ.ค. 2564 16:43
  sir************ote@gmail.com 4.00 29 เม.ย. 2564 10:44
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:18
  y*****ak@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 20:25
  su**********109@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 19:43
  sa********15@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:15
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 14:51
โครงการ MASK4ALL
 •      

  408,483.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  685 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  408,483.49 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:01
  m******86@gmail.com 20.00 30 เม.ย. 2564 16:34
  sir************ote@gmail.com 4.00 29 เม.ย. 2564 10:47
  te*********c61@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 14:01
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:47
  m*******01@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 11:26
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:52
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 11:55
  su********14@gmail.com 9.00 18 เม.ย. 2564 13:36
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 23:06
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  74.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  74.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:02
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  h*******04@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 19:38
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 15:06
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:54
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 23:06
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:31
  wk*******19@gmail.com 10.00 11 เม.ย. 2564 0:22
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  51.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  51.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:57
  my*******23@gmail.com 20.00 21 เม.ย. 2564 21:13
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  13,469.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  21 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  13,469.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a******52@hotmail.com 1,000.00 4 มิ.ย. 2564 19:32
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:04
  Mon*************543@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 9:05
  20*********ya@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 18:01
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:12
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 23:01
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:51
  b****94@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:24
  au*******sk@gmail.com 100.00 1 เม.ย. 2564 13:00
  t.*******ng@gmail.com 50.00 2 มี.ค. 2564 13:52
โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”
 •      

  57,834.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  123 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  57,834.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  r.c************kul@gmail.com 120.00 2 ส.ค. 2564 13:48
  wo*******tk@gmail.com 300.00 2 ส.ค. 2564 11:16
  r.c************kul@gmail.com 90.00 2 ส.ค. 2564 10:30
  sa*********za@gmail.com 100.00 2 ส.ค. 2564 10:30
  r.c************kul@gmail.com 300.00 2 ส.ค. 2564 10:23
  v******ut@yahoo.com 180.00 27 ก.ค. 2564 23:07
  c*******pk@gmail.com 300.00 26 ก.ค. 2564 9:52
  hat*************244@gmail.com 300.00 23 ก.ค. 2564 22:51
  k*******44@gmail.com 1,200.00 23 ก.ค. 2564 21:57
  h***a@hotmail.com 120.00 23 ก.ค. 2564 16:38
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  132.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  132.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:53
  v*******45@gmail.com 10.00 27 เม.ย. 2564 15:26
  ya*********45@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 19:23
  te*********c61@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 14:07
  ba*********39@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:05
  bu**********000@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 8:02
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 21:49
  jir**************ong@gmail.com 30.00 24 ก.พ. 2564 20:33
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 15 ก.ค. 2563 11:15
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)
 •      

  233,462.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  41 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  233,462.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:22
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:09
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:53
  a*****ao@lear.com 1,000.00 11 มี.ค. 2564 4:29
  a*****ao@lear.com 1,000.00 2 มี.ค. 2564 4:55
  ad**********oum@yahoo.com 15,000.00 2 ส.ค. 2563 10:14
  sh*********no@gmail.com 5,000.00 1 ส.ค. 2563 18:02
  ro*******.s@fph.tu.ac.th 1,500.00 23 ก.ค. 2563 11:37
  ku*******87@gmail.com 3,250.00 21 ก.ค. 2563 14:40
  a*******25@hotmail.com 6,750.00 21 ก.ค. 2563 14:12
โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  152.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  152.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:46
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:29
  p*******88@gmail.com 5.00 21 เม.ย. 2564 22:15
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:52
  a*****t8@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:53
  po*******02@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 21:46
  b*******08@gmail.com 5.00 11 เม.ย. 2564 17:06
  p*******.n@gmail.com 100.00 18 ม.ค. 2564 9:17
  p******.p@cmu.ac.th 1.00 24 ก.ย. 2563 16:44
  th**********i.s@cmu.ac.th 5.00 24 ก.ย. 2563 15:21
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 4
 •      

  201,082.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  201,082.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 2.00 6 พ.ค. 2564 14:52
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:08
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:09
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:08
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:32
  cr***********.co@gmail.com 1,000.00 1 มี.ค. 2564 11:09
  b*******69@gmail.com 10.00 30 ธ.ค. 2563 9:59
  p****an@pvn.co.th 80,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:57
  p****an@pvn.co.th 40,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:46
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  191,529.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  40 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  191,529.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ra*********60@gmail.com 999.00 19 มี.ค. 2564 11:59
  su*******ai@gmail.com 10,000.00 15 มี.ค. 2564 13:48
  j******tc@nu.ac.th 2,000.00 10 มี.ค. 2564 13:03
  c*******mu@yahoo.com 1,500.00 10 มี.ค. 2564 11:49
  a******.k@cmu.ac.th 100.00 9 มี.ค. 2564 11:17
  pa*********jai@cmu.ac.th 200.00 9 มี.ค. 2564 10:33
  kh**********eau@cmu.ac.th 1,000.00 9 มี.ค. 2564 10:27
  p****an@pvn.co.th 10,000.00 9 มี.ค. 2564 6:37
  o*******ra@gmail.com 1,000.00 8 มี.ค. 2564 15:36
  b*******.b@cmu.ac.th 500.00 7 มี.ค. 2564 9:07
โครงการสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
 •      

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  of********33@gmail.com 9.00 23 ธ.ค. 2563 11:54
โครงการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  18,794.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  72 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  18,794.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s*******.w@gmail.com 1,000.00 4 ส.ค. 2564 11:20
  ra***********ide@gmail.com 99.00 24 ก.ค. 2564 15:02
  o*****da@gmail.com 500.00 22 ก.ค. 2564 8:47
  na*********kai@gmail.com 100.00 21 ก.ค. 2564 12:26
  s******uk@yahoo.com 100.00 12 ก.ค. 2564 22:10
  wo**********aew@gmail.com 1,000.00 12 ก.ค. 2564 14:47
  a*******37@gmail.com 500.00 11 ก.ค. 2564 13:04
  g*****ib@gmail.com 97.00 9 ก.ค. 2564 3:01
  k*****mt@gmail.com 168.00 7 ก.ค. 2564 22:51
  y******un@gmail.com 200.00 1 ก.ค. 2564 14:05
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมรับวัตถุมงคล “พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์”
 •      

  7,422.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  7,422.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a*****62@hotmail.com 3,999.00 28 พ.ค. 2564 10:48
  gi**********nit@gmail.com 40.00 4 พ.ค. 2564 19:14
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:09
  b*******45@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 10:33
  p*******88@gmail.com 20.00 25 เม.ย. 2564 11:50
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  a*****t8@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:51
  Ch*******ys@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 20:21
  kh**********eau@cmu.ac.th 3,000.00 3 มี.ค. 2564 15:44
  i_**********d40@hotmail.com 299.00 1 ก.พ. 2564 12:24
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 •      

  275.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  275.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ou*********rs@gmail.com 40.00 30 พ.ค. 2564 11:40
  e*******01@gmail.com 50.00 26 เม.ย. 2564 19:54
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:01
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:04
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:05
  So*********818@gmail.com 1.00 18 เม.ย. 2564 22:37
  s*****_k@yahoo.com 100.00 13 ก.พ. 2564 21:45
  i******33@hotmail.com 50.00 11 ก.พ. 2564 17:41
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:23
โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  3,553.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  30 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,553.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  si*******.e@cmu.ac.th 1,000.00 2 ส.ค. 2564 14:38
  p******.h@yahoo.com 59.00 30 มิ.ย. 2564 18:49
  b****at@gmail.com 20.00 20 มิ.ย. 2564 18:01
  p*******ea@gmail.com 500.00 1 มิ.ย. 2564 23:39
  n*******.s@gmail.com 1,000.00 1 มิ.ย. 2564 14:48
  nu*******oo@gmail.com 50.00 26 พ.ค. 2564 14:15
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:06
  kan*************269@gmail.com 30.00 28 เม.ย. 2564 12:26
  to********00@gmail.com 100.00 27 เม.ย. 2564 16:57
  v*****at@gmail.com 100.00 25 เม.ย. 2564 16:18
โครงการรณรงค์งดเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
 •      

  53,422.56 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  66 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  53,422.56 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ap***********nnn@gmail.com 10.00 11 มิ.ย. 2564 15:57
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:09
  to********00@gmail.com 100.00 27 เม.ย. 2564 17:01
  nj*********ya@gmail.com 7.00 26 เม.ย. 2564 16:16
  e*******01@gmail.com 50.00 26 เม.ย. 2564 16:00
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:17
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:00
  y*******au@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:26
  wu***********541@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 20:20
  pr*********ara@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 19:20
โครงการบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง "ห้องศาลจำลอง"
 •      

  33,465.99 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  52 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  33,465.99 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  tan***********but@gmail.com 250.00 4 ก.ค. 2564 23:10
  ran***********ai1@gmail.com 1,000.00 27 มิ.ย. 2564 0:06
  w******on@hotmail.com 1,000.00 23 มิ.ย. 2564 22:37
  s******.d@egat.co.th 1,000.00 23 มิ.ย. 2564 16:06
  k******27@hotmail.com 1,000.00 23 มิ.ย. 2564 15:57
  w*****lk@gmail.com 550.00 18 มิ.ย. 2564 14:16
  pi**********ana@hotmail.com 300.00 18 มิ.ย. 2564 13:21
  wo********em@hotmail.com 500.00 9 มิ.ย. 2564 19:18
  sha***********786@gmail.com 1,000.00 8 มิ.ย. 2564 21:05
  th********54@hotmail.co.th 2,000.00 8 มิ.ย. 2564 19:20
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  38.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  38.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p******.h@yahoo.com 29.00 30 มิ.ย. 2564 18:59
  of********33@gmail.com 9.00 14 มิ.ย. 2564 12:25
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ