ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  51,180.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  167 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  265,450.85 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sc****ri@gmail.com 500.00 6 ธ.ค. 2562 8:38
  thu******may@gmail.com 500.00 2 ธ.ค. 2562 7:13
  le****cmu@cmu.ac.th 1.00 8 พ.ย. 2562 11:01
  off******w33@gmail.com 1.00 22 ต.ค. 2562 17:12
  ms***mu@gmail.com 200.00 6 ต.ค. 2562 9:08
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  65,902.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  65,902.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  thu******may@gmail.com 2,211.00 2 ธ.ค. 2562 7:18
  ch****.t@cmu.ac.th 10,000.00 22 ต.ค. 2562 7:47
  na*****879@hotmail.com 1,999.00 13 ต.ค. 2562 22:14
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 30 ก.ย. 2562 14:21
  ss****an@hotmail.com 9.00 26 ก.ย. 2562 15:20
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  22,608.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  167,615.95 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ni***ax@gmail.com 1,000.00 19 พ.ย. 2562 9:47
  ma****e_p@nakornthon.com 10,000.00 19 พ.ย. 2562 5:45
  th*****o.l@cmu.ac.th 10,000.00 9 ก.ย. 2562 15:33
  po****k.s@cmu.ac.th 999.00 9 ก.ย. 2562 15:17
  yy***ig@gmail.com 100.00 21 พ.ค. 2562 18:25
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  31,622.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  31,622.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 30 ก.ย. 2562 13:56
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 11 ก.ย. 2562 14:27
  ch****.s@cmu.ac.th 1.00 8 ส.ค. 2562 16:23
  ch****.s@cmu.ac.th 20.00 8 ส.ค. 2562 15:19
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 16:02
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  205,558.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  60 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  185,558.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  tt****er@gmail.com 20,000.00 13 ธ.ค. 2562 16:09
  m***nw@gmail.com 300.00 13 ธ.ค. 2562 11:08
  sc****ri@gmail.com 2,000.00 6 ธ.ค. 2562 8:42
  po****i37@gmail.com 100.00 18 พ.ย. 2562 17:39
  cha*****i88@hotmail.com 300.00 10 พ.ย. 2562 12:30
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  21,010.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  21,010.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ar*****n.r@dmsc.mail.go.th 20,000.00 23 ก.ย. 2562 18:07
  phe*****a.k@cmu.ac.th 1,000.00 29 ส.ค. 2562 19:43
  sara*******duan@cmu.ac.th 10.00 29 ส.ค. 2562 14:04
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,302.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  7 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  11,302.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ni****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  si*****gse@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  ki****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  wa*****e.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  34,706.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*****t.k@cmu.ac.th 3,000.00 12 ธ.ค. 2562 10:46
  kh****hat@bts.co.th 20,000.00 1 พ.ย. 2562 10:50
  kwan*******work@gmail.com 2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  tig******r_j@hotmail.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  ps*****u12@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  158,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  25 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  158,301.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s.*****a42@gmail.com 3,000.00 24 ส.ค. 2562 7:16
  naron**********echai@gmail.com 20,000.00 23 ส.ค. 2562 22:49
  san*****004@hotmail.com 20,000.00 21 ส.ค. 2562 18:28
  noi******ynae@hotmail.com 20,000.00 18 ส.ค. 2562 17:28
  nop*****.kl@outlook.com 20,000.00 16 ส.ค. 2562 18:28
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  4,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  4,009.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  tha*****t.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  kon*****ban@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sara*******duan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  126,637.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  57 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  126,546.10 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ka****96@hotmail.com 100.00 14 ธ.ค. 2562 14:59
  pre*****ong@hotmail.com 1,000.00 27 ต.ค. 2562 12:59
  wa***.s@cmu.ac.th 5,000.00 22 ต.ค. 2562 7:42
  nb****at@hotmail.com 5,000.00 21 ต.ค. 2562 14:36
  wni******rnan@gmail.com 1,000.00 20 ต.ค. 2562 23:20
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 3
 •      

  50,250.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  33 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  52,250.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  tre*****000@gmail.com 1,000.00 26 ต.ค. 2562 16:56
  vk****ya@hotmail.com 500.00 26 ต.ค. 2562 15:56
  sir******rn.n@gmail.com 2,000.00 26 ต.ค. 2562 12:40
  m***er@tot.co.th 1,000.00 26 ต.ค. 2562 10:48
  pa****68@gmail.com 1,000.00 26 ต.ค. 2562 9:41
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  6,410.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  6,410.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a***hc@thaioilgroup.com 5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  hat*******ke.n@cmu.ac.th 300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  au*****l.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  26,021.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  26,021.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pra*****512@gmail.com 8,000.00 26 ก.ค. 2562 14:15
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,008.00 11 ก.ค. 2562 10:00
  a***hc@thaioilgroup.com 8,000.00 10 พ.ค. 2562 13:57
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 12:03
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 11:32
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  1,511.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  1,511.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  Pr****520@gmail.com 1,000.00 15 พ.ย. 2562 22:04
  ss****an@hotmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิba******immy@gmail.com 300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  ni****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  sl*****le7@gmail.com 100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  73,872.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  35 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  73,872.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  wa*****nwt@gmail.com 500.00 4 ธ.ค. 2562 22:59
  akk*****aya@gmail.com 1,000.00 4 ธ.ค. 2562 13:08
  somp********uree@gmail.com 1,000.00 27 พ.ย. 2562 22:05
  ms***sa@gmail.com 3,000.00 19 พ.ย. 2562 7:09
  bo***66@gmail.com 1,000.00 7 พ.ย. 2562 10:35
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ