ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย
 •      

  1,479,074.98 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  736 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  171,500.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,650,574.98 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:30
  no**********jam@gmail.com 10.00 5 พ.ค. 2564 16:18
  gi**********nit@gmail.com 30.00 4 พ.ค. 2564 17:29
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:05
  d*****sj@gmail.com 5.00 2 พ.ค. 2564 13:20
  nu*******00@hotmail.com 10.00 1 พ.ค. 2564 13:15
  na*********543@gmail.com 28.00 29 เม.ย. 2564 20:34
  p******07@gmail.com 100.00 29 เม.ย. 2564 16:13
  go*********02@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 15:41
  m******za@gmail.com 5.00 29 เม.ย. 2564 15:35
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  166,510.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  251 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  497,783.08 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  664,293.18 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  d*****sj@gmail.com 5.00 2 พ.ค. 2564 13:22
  go*********02@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 15:43
  th********55@hotmail.com 50.00 29 เม.ย. 2564 15:29
  ga********15@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 13:44
  m******za@gmail.com 5.00 29 เม.ย. 2564 12:43
  yi**********ida@gmail.com 50.00 29 เม.ย. 2564 7:59
  m******86@gmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 2:31
  re*********96@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:13
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:45
  kan*************269@gmail.com 30.00 28 เม.ย. 2564 12:22
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  61,217.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  319 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  260,000.86 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  321,218.53 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  P******k1@gmail.com 20.00 5 พ.ค. 2564 10:39
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:41
  d*****sj@gmail.com 5.00 2 พ.ค. 2564 13:24
  nu*******00@gmail.com 10.00 1 พ.ค. 2564 12:35
  go*********02@gmail.com 9.00 29 เม.ย. 2564 15:45
  ji*******ii@hotmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 12:48
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:48
  Na********77@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 7:27
  v*******45@gmail.com 10.00 27 เม.ย. 2564 15:20
  Sn*********rn@gmail.com 20.00 27 เม.ย. 2564 15:03
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  237,331.65 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  239 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  237,331.65 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  at********99@gmail.com 20.00 8 พ.ค. 2564 17:27
  26********26@gmail.com 20.00 6 พ.ค. 2564 12:22
  P******k1@gmail.com 20.00 5 พ.ค. 2564 10:36
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:43
  d*****sj@gmail.com 5.00 2 พ.ค. 2564 13:25
  ga********15@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 13:50
  ga********15@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 13:47
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:49
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:35
  Sn*********rn@gmail.com 20.00 27 เม.ย. 2564 15:07
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  524,937.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  264 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  524,937.67 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p.*********oj@gmail.com 300.00 4 พ.ค. 2564 12:32
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:45
  t****_s@hotmail.com 3,000.00 2 พ.ค. 2564 16:56
  ar*******12@gmail.com 5.00 29 เม.ย. 2564 18:16
  ji*******ii@hotmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 13:00
  bk*********kz@gmail.com 100.00 29 เม.ย. 2564 12:01
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:51
  Ta***********ong@cmu.ac.th 51.67 28 เม.ย. 2564 13:11
  re*********96@gmail.com 10.00 27 เม.ย. 2564 11:51
  ch**********998@gmail.com 25.00 27 เม.ย. 2564 11:25
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  528,000.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  218 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  528,000.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  tc*********ri@gmail.com 10,000.00 6 พ.ค. 2564 18:27
  ga********15@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 13:57
  ji*******ii@hotmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 12:55
  pp********44@gmail.com 17.00 28 เม.ย. 2564 15:55
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:53
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:37
  Sn*********rn@gmail.com 20.00 27 เม.ย. 2564 15:13
  Ch*********541@gmail.com 10.00 26 เม.ย. 2564 19:23
  pa***********arn@gmail.com 40.00 26 เม.ย. 2564 16:16
  nj*********ya@gmail.com 10.00 26 เม.ย. 2564 16:12
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  12,688.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  70 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,688.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 2.00 6 พ.ค. 2564 14:50
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:48
  P******k1@gmail.com 20.00 5 พ.ค. 2564 10:42
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:48
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 16:58
  ru********61@gmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 7:38
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 15:55
  nj*********ya@gmail.com 5.00 26 เม.ย. 2564 16:10
  la*********119@gmail.com 100.00 26 เม.ย. 2564 14:59
  la*********119@gmail.com 100.00 26 เม.ย. 2564 14:47
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  35,252.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  51 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  35,252.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ar*******44@gmail.com 20.00 26 เม.ย. 2564 7:46
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:01
  h*******04@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 19:41
  h*******04@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:36
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:51
  sir************ote@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 15:48
  sal***********111@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:10
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:09
  m*******01@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 11:15
  pl***********son@gmail.com 4.00 21 เม.ย. 2564 22:56
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  596,399.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  150 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  596,399.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:09
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 1:59
  ch**********998@gmail.com 25.00 27 เม.ย. 2564 11:26
  ar*******44@gmail.com 20.00 26 เม.ย. 2564 7:54
  sir************ote@gmail.com 5.00 25 เม.ย. 2564 23:55
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:38
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:17
  20*********ya@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 17:59
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
  t*****me@hotmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 15:44
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 5,009.00 9 ก.ย. 2563 9:38
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  th*******.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  42,419.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  56 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  42,419.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 1.00 4 พ.ค. 2564 14:28
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:07
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:39
  Th**********674@gmail.com 20.00 27 เม.ย. 2564 12:32
  sir************ote@gmail.com 5.00 27 เม.ย. 2564 9:59
  w*******ng@gmail.com 50.00 26 เม.ย. 2564 17:51
  ea*********05@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 21:41
  so*********899@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 15:50
  sal***********111@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 11:34
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  85,242.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  62 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  85,242.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:00
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:11
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:07
  sir************ote@gmail.com 4.00 27 เม.ย. 2564 10:03
  nj*********ya@gmail.com 5.00 26 เม.ย. 2564 16:14
  la*********119@gmail.com 100.00 26 เม.ย. 2564 14:56
  o******39@gmail.com 30.00 24 เม.ย. 2564 19:37
  sal***********111@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 11:31
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ma*********543@gmail.com 30.00 23 เม.ย. 2564 17:41
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  4,781.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  4,781.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  Th*********823@gmail.com 1.00 27 เม.ย. 2564 10:21
  sir************ote@gmail.com 3.00 27 เม.ย. 2564 10:06
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  na*********ody@gmail.com 3.00 23 เม.ย. 2564 19:53
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:39
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:34
  y*****ak@gmail.com 7.00 22 เม.ย. 2564 19:28
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:10
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:19
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  133,222.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  107 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  133,222.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s*****es@hotmail.com 1,000.00 9 พ.ค. 2564 20:51
  y******21@gmail.com 10.00 6 พ.ค. 2564 20:43
  t*****hi@hotmail.com 1,000.00 4 พ.ค. 2564 21:21
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:08
  p****33@gmail.com 500.00 28 เม.ย. 2564 7:04
  th***********mom@gmail.com 4.00 23 เม.ย. 2564 11:23
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:30
  o******97@gmail.com 3.00 21 เม.ย. 2564 21:22
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 17:54
  nat************mak@gmail.com 30.00 20 เม.ย. 2564 16:29
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  466,868.99 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  489 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  466,868.99 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  P******k1@gmail.com 20.00 5 พ.ค. 2564 10:44
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:25
  Bh*******ul@gmail.com 500.00 4 พ.ค. 2564 12:38
  s*****.t@cmu.ac.th 2,000.00 30 เม.ย. 2564 20:29
  dr*******ng@gmail.com 1,000.00 30 เม.ย. 2564 20:22
  m******86@gmail.com 20.00 30 เม.ย. 2564 16:31
  la********43@gmail.com 1,000.00 30 เม.ย. 2564 13:10
  fo*******so@gmail.com 2,000.00 30 เม.ย. 2564 10:35
  pi********73@yahoo.com 500.00 29 เม.ย. 2564 20:05
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:13
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  2,299.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  37 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2,299.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pi********73@yahoo.com 500.00 29 เม.ย. 2564 20:09
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:16
  ji*******ii@hotmail.com 20.00 29 เม.ย. 2564 13:04
  su********ng@gmail.com 60.00 29 เม.ย. 2564 10:06
  ki*********nee@gmail.com 20.00 28 เม.ย. 2564 11:42
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:25
  th***********mom@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 11:36
  pph************kul@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 22:07
  w*****tp@gmail.com 14.00 22 เม.ย. 2564 22:02
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  309.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  309.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:08
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ru*********eng@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:48
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:29
  ji*********123@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 13:09
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 18:10
  ar*********221@gmail.com 3.00 19 เม.ย. 2564 13:51
  an***********an1@gmail.com 10.00 19 เม.ย. 2564 11:20
  Wa*********01@gmail.com 49.00 19 เม.ย. 2564 10:52
  fe***********utr@gmail.com 5.00 19 เม.ย. 2564 8:31
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  7,600.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  63 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  7,600.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p*******17@hotmail.com 500.00 3 พ.ค. 2564 21:29
  cha*************002@gmail.com 10.00 29 เม.ย. 2564 17:18
  sir************ote@gmail.com 5.00 28 เม.ย. 2564 7:55
  ba*********99@gmail.com 80.00 27 เม.ย. 2564 19:21
  Th*********823@gmail.com 1.00 27 เม.ย. 2564 10:22
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:30
  a*****ng@yahoo.com 2,000.00 23 เม.ย. 2564 14:11
  w*****tp@gmail.com 14.00 22 เม.ย. 2564 22:04
  ice***********.ch@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 20:03
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:49
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  272.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  23 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  272.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:38
  no**********jam@gmail.com 10.00 5 พ.ค. 2564 16:43
  sir************ote@gmail.com 4.00 29 เม.ย. 2564 10:44
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:18
  y*****ak@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 20:25
  su**********109@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 19:43
  sa********15@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:15
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 14:51
โครงการ MASK4ALL
 •      

  408,483.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  685 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  408,483.49 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:01
  m******86@gmail.com 20.00 30 เม.ย. 2564 16:34
  sir************ote@gmail.com 4.00 29 เม.ย. 2564 10:47
  te*********c61@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 14:01
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:47
  m*******01@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 11:26
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:52
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 11:55
  su********14@gmail.com 9.00 18 เม.ย. 2564 13:36
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 23:06
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  74.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  74.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:02
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  h*******04@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 19:38
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 15:06
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:54
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 23:06
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:31
  wk*******19@gmail.com 10.00 11 เม.ย. 2564 0:22
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  51.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  51.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:57
  my*******23@gmail.com 20.00 21 เม.ย. 2564 21:13
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  12,469.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  20 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,469.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:04
  Mon*************543@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 9:05
  20*********ya@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 18:01
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:12
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 23:01
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:51
  b****94@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:24
  au*******sk@gmail.com 100.00 1 เม.ย. 2564 13:00
  t.*******ng@gmail.com 50.00 2 มี.ค. 2564 13:52
  v*****at@gmail.com 200.00 31 ธ.ค. 2563 17:19
โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”
 •      

  35,154.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  69 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  35,154.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 14:11
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:05
  da********57@gmail.com 300.00 1 พ.ค. 2564 21:33
  t.********at@gmail.com 1,020.00 28 เม.ย. 2564 10:37
  n*****33@gmail.com 20.00 27 เม.ย. 2564 14:05
  Th*********823@gmail.com 1.00 27 เม.ย. 2564 10:27
  t****.c@cmu.ac.th 2,000.00 26 เม.ย. 2564 8:40
  so*********899@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 15:53
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:21
  ice***********.ch@gmail.com 40.00 22 เม.ย. 2564 20:06
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  132.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  132.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:53
  v*******45@gmail.com 10.00 27 เม.ย. 2564 15:26
  ya*********45@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 19:23
  te*********c61@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 14:07
  ba*********39@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:05
  bu**********000@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 8:02
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 21:49
  jir**************ong@gmail.com 30.00 24 ก.พ. 2564 20:33
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 15 ก.ค. 2563 11:15
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)
 •      

  233,462.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  41 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  233,462.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:22
  cha*************002@gmail.com 10.00 4 พ.ค. 2564 2:09
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:53
  a*****ao@lear.com 1,000.00 11 มี.ค. 2564 4:29
  a*****ao@lear.com 1,000.00 2 มี.ค. 2564 4:55
  ad**********oum@yahoo.com 15,000.00 2 ส.ค. 2563 10:14
  sh*********no@gmail.com 5,000.00 1 ส.ค. 2563 18:02
  ro*******.s@fph.tu.ac.th 1,500.00 23 ก.ค. 2563 11:37
  ku*******87@gmail.com 3,250.00 21 ก.ค. 2563 14:40
  a*******25@hotmail.com 6,750.00 21 ก.ค. 2563 14:12
โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  152.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  152.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 5.00 6 พ.ค. 2564 14:46
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:29
  p*******88@gmail.com 5.00 21 เม.ย. 2564 22:15
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:52
  a*****t8@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:53
  po*******02@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 21:46
  b*******08@gmail.com 5.00 11 เม.ย. 2564 17:06
  p*******.n@gmail.com 100.00 18 ม.ค. 2564 9:17
  p******.p@cmu.ac.th 1.00 24 ก.ย. 2563 16:44
  th**********i.s@cmu.ac.th 5.00 24 ก.ย. 2563 15:21
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 4
 •      

  201,082.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  201,082.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu*******00@gmail.com 2.00 6 พ.ค. 2564 14:52
  nu*******00@gmail.com 5.00 4 พ.ค. 2564 14:08
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:09
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:08
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:32
  cr***********.co@gmail.com 1,000.00 1 มี.ค. 2564 11:09
  b*******69@gmail.com 10.00 30 ธ.ค. 2563 9:59
  p****an@pvn.co.th 80,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:57
  p****an@pvn.co.th 40,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:46
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  191,529.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  40 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  191,529.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ra*********60@gmail.com 999.00 19 มี.ค. 2564 11:59
  su*******ai@gmail.com 10,000.00 15 มี.ค. 2564 13:48
  j******tc@nu.ac.th 2,000.00 10 มี.ค. 2564 13:03
  c*******mu@yahoo.com 1,500.00 10 มี.ค. 2564 11:49
  a******.k@cmu.ac.th 100.00 9 มี.ค. 2564 11:17
  pa*********jai@cmu.ac.th 200.00 9 มี.ค. 2564 10:33
  kh**********eau@cmu.ac.th 1,000.00 9 มี.ค. 2564 10:27
  p****an@pvn.co.th 10,000.00 9 มี.ค. 2564 6:37
  o*******ra@gmail.com 1,000.00 8 มี.ค. 2564 15:36
  b*******.b@cmu.ac.th 500.00 7 มี.ค. 2564 9:07
โครงการสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
 •      

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  of********33@gmail.com 9.00 23 ธ.ค. 2563 11:54
โครงการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,503.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  49 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  11,503.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ta*******64@gmail.com 50.00 7 พ.ค. 2564 10:13
  k*****mt@gmail.com 168.00 5 พ.ค. 2564 13:07
  n*******.s@gmail.com 500.00 4 พ.ค. 2564 8:33
  s******.j@cmu.ac.th 20.00 3 พ.ค. 2564 12:04
  m******86@gmail.com 20.00 30 เม.ย. 2564 16:38
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:09
  g*****ib@gmail.com 100.00 27 เม.ย. 2564 11:50
  b*******ew@hotmail.com 100.00 26 เม.ย. 2564 23:33
  ya*********45@gmail.com 20.00 24 เม.ย. 2564 19:20
  te*********c61@gmail.com 40.00 24 เม.ย. 2564 13:58
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมรับวัตถุมงคล “พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์”
 •      

  3,423.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,423.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  gi**********nit@gmail.com 40.00 4 พ.ค. 2564 19:14
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:09
  b*******45@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 10:33
  p*******88@gmail.com 20.00 25 เม.ย. 2564 11:50
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  a*****t8@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:51
  Ch*******ys@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 20:21
  kh**********eau@cmu.ac.th 3,000.00 3 มี.ค. 2564 15:44
  i_**********d40@hotmail.com 299.00 1 ก.พ. 2564 12:24
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:26
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 •      

  235.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  235.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  e*******01@gmail.com 50.00 26 เม.ย. 2564 19:54
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:01
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:04
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:05
  So*********818@gmail.com 1.00 18 เม.ย. 2564 22:37
  s*****_k@yahoo.com 100.00 13 ก.พ. 2564 21:45
  i******33@hotmail.com 50.00 11 ก.พ. 2564 17:41
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:23
โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  924.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  24 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  924.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:06
  kan*************269@gmail.com 30.00 28 เม.ย. 2564 12:26
  to********00@gmail.com 100.00 27 เม.ย. 2564 16:57
  v*****at@gmail.com 100.00 25 เม.ย. 2564 16:18
  Mon*************543@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 9:21
  n*****33@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:06
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:12
  ya*********45@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 15:27
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:02
โครงการรณรงค์งดเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
 •      

  53,412.56 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  65 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  53,412.56 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*********kin@gmail.com 10.00 28 เม.ย. 2564 16:09
  to********00@gmail.com 100.00 27 เม.ย. 2564 17:01
  nj*********ya@gmail.com 7.00 26 เม.ย. 2564 16:16
  e*******01@gmail.com 50.00 26 เม.ย. 2564 16:00
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:17
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:00
  y*******au@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:26
  wu***********541@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 20:20
  pr*********ara@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 19:20
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:17
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ