ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย
 •      

  1,422,921.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  103 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  171,500.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,594,421.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  wa********55@hotmail.com 100.00 11 ส.ค. 2563 10:29
  ar*********974@gmail.com 500.00 2 ส.ค. 2563 22:25
  ar*********974@gmail.com 1,500.00 2 ส.ค. 2563 22:16
  ar*********974@gmail.com 2,000.00 2 ส.ค. 2563 22:10
  ar*********974@gmail.com 5,000.00 2 ส.ค. 2563 22:04
  ar*********974@gmail.com 10,000.00 2 ส.ค. 2563 21:55
  p****ma@earth-th.com 17,500.00 1 ส.ค. 2563 12:31
  k*****aj@gmail.com 12,000.00 24 ก.ค. 2563 13:46
  s*******.a@cmu.ac.th 50.00 5 ก.ค. 2563 18:18
  s****ee@hotmail.com 5.00 2 มิ.ย. 2563 14:57
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  159,519.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  70 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  486,919.77 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  646,438.87 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 1,200.00 9 ก.ย. 2563 9:43
  pa*********i56@gmail.com 100.00 5 พ.ค. 2563 18:42
  p*****59@gmail.com 2,000.00 6 เม.ย. 2563 20:35
  s*****a_@deves.co.th 100.00 27 มี.ค. 2563 23:16
  n*******ng@ptis.ac.th 100.00 27 มี.ค. 2563 16:35
  g******ch@gmail.com 100.00 26 มี.ค. 2563 12:20
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 10 มี.ค. 2563 15:18
  ra*********mk@outlook.com 100.00 9 มี.ค. 2563 10:26
  ch***********eep@gmail.com 1,000.00 31 ม.ค. 2563 22:22
  o****n@gmail.com 1,000.00 31 ม.ค. 2563 20:48
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  53,383.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  173 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  257,728.36 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  311,112.03 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s****4@case.edu 1,000.00 18 ก.ค. 2563 14:55
  pa*********i56@gmail.com 1.00 6 ก.ค. 2563 23:14
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:45
  s****59@hotmail.com 1,000.00 28 มี.ค. 2563 20:46
  n*****14@gmail.com 100.00 17 ธ.ค. 2562 18:47
  s*****ri@gmail.com 500.00 6 ธ.ค. 2562 8:38
  th********ay@gmail.com 500.00 2 ธ.ค. 2562 7:13
  l******mu@cmu.ac.th 1.00 8 พ.ย. 2562 11:01
  of********33@gmail.com 1.00 22 ต.ค. 2562 17:12
  m****mu@gmail.com 200.00 6 ต.ค. 2562 9:08
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  121,002.65 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  71 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  121,002.65 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  v*****at@gmail.com 87.00 7 ก.ย. 2563 0:04
  r*******.t@cmu.ac.th 20.00 11 ส.ค. 2563 12:53
  pa*********i56@gmail.com 100.00 6 ส.ค. 2563 12:15
  c****wo@hotmail.com 1,000.00 31 ก.ค. 2563 15:21
  m*******.c@cmu.ac.th 618.00 24 ก.ค. 2563 14:44
  w_*******ra@hotmail.com 200.00 22 ก.ค. 2563 10:11
  s****59@hotmail.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 23:11
  s****4@case.edu 5,000.00 18 ก.ค. 2563 15:00
  wa*********n.a@cmu.ac.th 15,000.00 13 ก.ค. 2563 12:46
  pa*********i56@gmail.com 50.00 6 ก.ค. 2563 23:12
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  335,246.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  90 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  335,246.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******rn@gmail.com 888.00 13 ก.ย. 2563 17:23
  c****sc@hotmail.com 500.00 12 ก.ย. 2563 9:50
  d****sy@yahoo.com 10,000.00 11 ก.ย. 2563 11:52
  ex*******oy@hotmail.com 200.00 8 ก.ย. 2563 12:44
  ow********93@hotmail.com 100.00 5 ก.ย. 2563 19:17
  k*****ha@mail.wu.ac.th 2,000.00 22 ส.ค. 2563 13:39
  na*********nna@hotmail.com 100.00 22 ส.ค. 2563 13:06
  m****fa@bbm-engineering.com 500.00 12 ส.ค. 2563 21:27
  to*******02@yahoo.com 500.00 12 ส.ค. 2563 9:51
  t*****no@hotmail.co.th 1,000.00 9 ส.ค. 2563 13:07
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  205,010.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  56 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  205,010.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ki*********an@cmu.ac.th 500.00 8 ก.ค. 2563 15:22
  de*******ta@hotmail.com 1,000.00 9 มี.ค. 2563 13:52
  a******rt@gmail.com 1,000.00 13 ม.ค. 2563 16:03
  k*****11@hotmail.com 1,000.00 3 ม.ค. 2563 22:44
  or********nj@gmail.com 1,000.00 2 ม.ค. 2563 12:57
  u*******am@gmail.com 500.00 2 ม.ค. 2563 12:56
  p.*******er@gmail.com 500.00 2 ม.ค. 2563 12:18
  j*******at@yahoo.com 300.00 2 ม.ค. 2563 10:24
  p****9@hotmail.com 500.00 2 ม.ค. 2563 9:05
  u*****19@hotmail.com 1,000.00 1 ม.ค. 2563 20:34
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,903.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  11,903.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******_c@cmu.ac.th 500.00 22 มิ.ย. 2563 16:50
  ch*******88@hotmail.com 100.00 29 มี.ค. 2563 16:29
  s*****38@gmail.com 1.00 26 ธ.ค. 2562 7:56
  n*****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  a******ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  s*******se@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  k*****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  w*******.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
  wa********ns@gmail.com 100.00 4 ก.พ. 2562 14:16
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 1 ก.พ. 2562 9:46
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  n*******.k@cmu.ac.th 3,000.00 12 ธ.ค. 2562 10:46
  k******at@bts.co.th 20,000.00 1 พ.ย. 2562 10:50
  kw**********ork@gmail.com 2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  ti********_j@hotmail.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  p*******12@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
  pa*********hap@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 19:57
  j******th@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 16:55
  pa********36@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 15:16
  i*******rm@gmail.com 100.00 25 ก.ค. 2562 14:27
  c*******ra@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 13:28
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  579,682.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  105 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  579,682.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 2,561.00 9 ก.ย. 2563 9:43
  p*****.k@gmail.com 1,000.00 28 ส.ค. 2563 10:24
  be********ka@gmail.com 20,000.00 26 ส.ค. 2563 14:29
  li*******.s@hotmail.com 20,000.00 21 ส.ค. 2563 11:37
  p******77@yahoo.com 2,000.00 19 ส.ค. 2563 15:51
  La*******ja@gmail.com 500.00 19 ส.ค. 2563 15:38
  s******.n@cpf.co.th 1,000.00 18 ส.ค. 2563 11:41
  ga********ra@yahoo.com 2,000.00 18 ส.ค. 2563 10:10
  Sir************sop@wdc.com 10,000.00 17 ส.ค. 2563 20:27
  ar*********974@gmail.com 1,000.00 10 ส.ค. 2563 15:27
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 5,009.00 9 ก.ย. 2563 9:38
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  th*******.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  126,844.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  63 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  3,392,564.97 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,519,409.07 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pk********rn@gmail.com 200.00 17 ธ.ค. 2562 15:28
  k*****96@hotmail.com 100.00 14 ธ.ค. 2562 14:59
  pr*******ng@hotmail.com 1,000.00 27 ต.ค. 2562 12:59
  w****.s@cmu.ac.th 5,000.00 22 ต.ค. 2562 7:42
  n*****at@hotmail.com 5,000.00 21 ต.ค. 2562 14:36
  wn*********an@gmail.com 1,000.00 20 ต.ค. 2562 23:20
  w******in@gmail.com 500.00 20 ต.ค. 2562 22:12
  p*****ni@hotmail.com 3,000.00 20 ต.ค. 2562 12:37
  an*******us@gmail.com 500.00 20 ต.ค. 2562 10:10
  su********ue@hotmail.com 1,000.00 19 ต.ค. 2562 18:39
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 3
 •      

  152,250.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  2,895,779.89 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,048,029.89 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p****an@pvn.co.th 60,000.00 23 ธ.ค. 2562 12:09
  p****an@pvn.co.th 40,000.00 23 ธ.ค. 2562 11:45
  tr*******00@gmail.com 1,000.00 26 ต.ค. 2562 16:56
  v*****ya@hotmail.com 500.00 26 ต.ค. 2562 15:56
  si*********.n@gmail.com 2,000.00 26 ต.ค. 2562 12:40
  m****r@tot.co.th 1,000.00 26 ต.ค. 2562 10:48
  p*****68@gmail.com 1,000.00 26 ต.ค. 2562 9:41
  na*********ab@gmail.com 6,000.00 25 ต.ค. 2562 22:13
  s*****.s@cmu.ac.th 20,000.00 25 ต.ค. 2562 17:08
  s******.k@beltontechnology.com 1,000.00 25 ต.ค. 2562 8:32
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  9,798.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  9,798.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ra*********60@gmail.com 888.00 12 ก.ย. 2563 10:45
  mo*********rn@gmail.com 1,000.00 9 ส.ค. 2563 8:26
  p*******in@gmail.com 1,500.00 27 ธ.ค. 2562 16:39
  ha********ee@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a****c@thaioilgroup.com 5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  a******ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  ha*********e.n@cmu.ac.th 300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  a*******.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 18:07
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  59,515.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  59,515.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:54
  p*******th@gmail.com 4,999.00 12 มิ.ย. 2563 14:02
  ch********.p@cmu.ac.th 199.00 1 มิ.ย. 2563 11:18
  r*****ey@yahoo.com 4,999.00 21 พ.ค. 2563 14:41
  ed********88@gmail.com 4,999.00 19 พ.ค. 2563 13:31
  l*****58@yahoo.com 199.00 27 มี.ค. 2563 12:26
  s*****to@yahoo.com 10,000.00 13 ก.พ. 2563 15:31
  c*****.t@cmu.ac.th 7,999.00 27 ธ.ค. 2562 9:50
  pr*******12@gmail.com 8,000.00 26 ก.ค. 2562 14:15
  w_***********gam@hotmail.co.th 10,008.00 11 ก.ค. 2562 10:00
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  3,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 1,761.00 9 ก.ย. 2563 9:47
  pa*********i56@gmail.com 100.00 5 มิ.ย. 2563 20:53
  pa*********i56@gmail.com 100.00 6 มี.ค. 2563 22:58
  pa*********i56@gmail.com 50.00 7 ก.พ. 2563 15:53
  P******20@gmail.com 1,000.00 15 พ.ย. 2562 22:04
  s*****an@hotmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิb*********my@gmail.com 300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  n*****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  s*******e7@gmail.com 100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 18 เม.ย. 2562 16:38
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  94,901.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  54 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  94,901.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu********ee@gmail.com 100.00 15 ก.ย. 2563 14:47
  p*****rd@gmail.com 100.00 31 ส.ค. 2563 14:44
  wi*********lc@gmail.com 100.00 28 ส.ค. 2563 10:18
  t*******en@gmail.com 1,000.00 27 ส.ค. 2563 13:28
  p*******18@gmail.com 500.00 25 ส.ค. 2563 16:33
  h****ny@hotmail.com 1,000.00 8 ส.ค. 2563 0:33
  k*****.i@cmu.ac.th 5,000.00 7 ส.ค. 2563 14:59
  oh*******an@gmail.com 250.00 5 ส.ค. 2563 10:21
  p****au@hotmail.com 3,000.00 16 ก.ค. 2563 11:00
  g*****ib@gmail.com 479.00 9 ก.ค. 2563 21:21
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  3,574.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,574.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  th*******av@gmail.com 560.00 30 พ.ค. 2563 19:20
  ki*******se@gmail.com 500.00 27 เม.ย. 2563 17:40
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 17 เม.ย. 2563 17:07
  n*****na@hotmail.com 500.00 3 เม.ย. 2563 7:24
  ph*********lee@gmail.com 1.00 17 มี.ค. 2563 16:44
  be**********sci@gmail.com 1,000.00 17 ก.พ. 2563 14:51
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 22 ต.ค. 2562 18:30
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 5 ก.ย. 2562 15:22
  ke********ik@gmail.com 1.00 5 ก.ย. 2562 15:19
  ph*********lee@gmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 10:30
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  1,201.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,201.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*******.t@cmu.ac.th 100.00 3 ก.ค. 2563 10:57
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 25 มิ.ย. 2563 20:35
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:57
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 22 ต.ค. 2562 18:36
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t.*******ng@gmail.com 100.00 24 ก.ค. 2563 11:43
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  5,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  5,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p****uk@gmail.com 5,000.00 8 ก.ย. 2563 20:47
  o****l3@hotmail.com 9.00 25 ต.ค. 2562 13:15
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*******ok@gmail.com 1.00 29 ม.ค. 2563 11:22
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 28 ม.ค. 2563 17:33
โครงการ MASK4ALL
 •      

  408,067.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  671 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  408,067.49 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  at*********rm@gmail.com 1,000.00 22 มิ.ย. 2563 23:02
  w*****kk@yahoo.com 5,000.00 16 พ.ค. 2563 11:29
  s*****rp@bot.or.th 100.00 11 พ.ค. 2563 16:36
  p******55@hotmail.com 400.00 6 พ.ค. 2563 19:43
  P******.r@tilleke.com 500.00 29 เม.ย. 2563 18:25
  pi***********jor@gmail.com 5,000.00 29 เม.ย. 2563 17:46
  t****np@gmail.com 200.00 28 เม.ย. 2563 21:53
  su*******.k@gmail.com 300.00 27 เม.ย. 2563 16:06
  je*******08@gmail.com 1,000.00 25 เม.ย. 2563 15:11
  p*****am@yahoo.com 100.00 24 เม.ย. 2563 14:24
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  1,800.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  7 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,800.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a******52@hotmail.com 1,000.00 26 ส.ค. 2563 8:48
  em*******it@gmail.com 100.00 24 ก.ค. 2563 23:49
  f******ui@gmail.com 500.00 24 ก.ค. 2563 12:26
  t.*******ng@gmail.com 98.00 24 ก.ค. 2563 11:46
  jir**************ong@gmail.com 100.00 26 มิ.ย. 2563 22:28
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 16 มิ.ย. 2563 11:45
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 2 เม.ย. 2563 14:06
โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”
 •      

  23,819.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  31 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  23,819.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  r*******er@gmail.com 50.00 16 ก.ย. 2563 7:36
  n****ni@gmail.com 200.00 9 ก.ย. 2563 11:20
  d*******39@gmail.com 300.00 26 ส.ค. 2563 15:40
  r*******er@gmail.com 1,000.00 19 ส.ค. 2563 12:05
  r*******er@gmail.com 1,000.00 17 ส.ค. 2563 15:59
  ur*******n2@gmail.com 120.00 2 ส.ค. 2563 14:13
  b*******ng@gmail.com 1,000.00 30 ก.ค. 2563 17:09
  ra*********_p@cmu.ac.th 100.00 30 ก.ค. 2563 12:27
  e*****za@gmail.com 60.00 30 ก.ค. 2563 12:10
  ch*******rc@gmail.com 3,000.00 25 ก.ค. 2563 11:43
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 15 ก.ค. 2563 11:15
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)
 •      

  178,437.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  33 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  178,437.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ad**********oum@yahoo.com 15,000.00 2 ส.ค. 2563 10:14
  sh*********no@gmail.com 5,000.00 1 ส.ค. 2563 18:02
  ro*******.s@fph.tu.ac.th 1,500.00 23 ก.ค. 2563 11:37
  ku*******87@gmail.com 3,250.00 21 ก.ค. 2563 14:40
  a*******25@hotmail.com 6,750.00 21 ก.ค. 2563 14:12
  t.*******at@gmail.com 2,000.00 20 ก.ค. 2563 13:32
  ch********cc@rocketmail.com 500.00 20 ก.ค. 2563 13:27
  n****.m@gmail.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:20
  p****_l@yahoo.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:12
  ro*********am@gmail.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:04
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ