ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  50,378.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  164 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  263,748.85 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ms***mu@gmail.com 200.00 6 ต.ค. 2562 9:08
  si****ti@hotmail.com 100.00 8 ก.ย. 2562 11:33
  ben*****cmu@hotmail.com 100.00 1 ก.ค. 2562 14:23
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:54
  jeyj*******karn@gmail.com 100.00 11 มิ.ย. 2562 22:46
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  54,691.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  35 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  9,309.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*****879@hotmail.com 1,999.00 13 ต.ค. 2562 22:14
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 30 ก.ย. 2562 14:21
  ss****an@hotmail.com 9.00 26 ก.ย. 2562 15:20
  off******w33@gmail.com 1.00 26 ก.ย. 2562 14:45
  jiraw**********gtong@gmail.com 50.00 9 ก.ย. 2562 19:47
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,608.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  11,608.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  th*****o.l@cmu.ac.th 10,000.00 9 ก.ย. 2562 15:33
  po****k.s@cmu.ac.th 999.00 9 ก.ย. 2562 15:17
  yy***ig@gmail.com 100.00 21 พ.ค. 2562 18:25
  chi******045@gmail.com 20.00 21 พ.ค. 2562 8:02
  att*****n.t@gmail.com 488.00 22 เม.ย. 2562 15:28
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  31,622.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  1,101.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 30 ก.ย. 2562 13:56
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 11 ก.ย. 2562 14:27
  ch****.s@cmu.ac.th 1.00 8 ส.ค. 2562 16:23
  ch****.s@cmu.ac.th 20.00 8 ส.ค. 2562 15:19
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 16:02
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  180,249.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  51 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  117,601.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  is*****ani@gmail.com 1,000.00 11 ต.ค. 2562 14:28
  nat******sai@cmu.ac.th 100.00 4 ต.ค. 2562 15:03
  b***69@hotmail.com 1,000.00 29 ก.ย. 2562 11:43
  b***69@hotmail.com 1,000.00 29 ก.ย. 2562 11:43
  usa******0546@gmail.com 300.00 25 ก.ย. 2562 22:20
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  21,010.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ar*****n.r@dmsc.mail.go.th 20,000.00 23 ก.ย. 2562 18:07
  phe*****a.k@cmu.ac.th 1,000.00 29 ส.ค. 2562 19:43
  sara*******duan@cmu.ac.th 10.00 29 ส.ค. 2562 14:04
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,302.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  7 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  11,202.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ni****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  si*****gse@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  ki****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  wa*****e.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  11,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  14 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  506.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  kwan*******work@gmail.com 2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  tig******r_j@hotmail.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  ps*****u12@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
  pan*******phap@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 19:57
  ji****ath@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 16:55
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  158,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  25 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s.*****a42@gmail.com 3,000.00 24 ส.ค. 2562 7:16
  naron**********echai@gmail.com 20,000.00 23 ส.ค. 2562 22:49
  san*****004@hotmail.com 20,000.00 21 ส.ค. 2562 18:28
  noi******ynae@hotmail.com 20,000.00 18 ส.ค. 2562 17:28
  nop*****.kl@outlook.com 20,000.00 16 ส.ค. 2562 18:28
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sara*******duan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  108,537.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  47 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  0.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa****hsk@yahoo.com 500.00 8 ต.ค. 2562 12:25
  or*****ora@gmail.com 200.00 2 ต.ค. 2562 15:57
  roja*******muaa@gmail.com 1.00 2 ต.ค. 2562 13:05
  sara*******duan@cmu.ac.th 2.00 2 ต.ค. 2562 10:50
  de****.s@cmu.ac.th 1,000.00 15 ธ.ค. 2561 12:57
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 3
 •      

  8,373.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  som*****scp@gmail.com 4,250.00 10 ต.ค. 2562 14:39
  pi*****999@hotmail.com 100.00 3 ต.ค. 2562 11:10
  wi****hai@hotmail.com 1,000.00 24 ก.ย. 2562 17:34
  wi****hai@hotmail.com 1,000.00 24 ก.ย. 2562 17:34
  thu******2003@yahoo.com 1,000.00 21 ก.ย. 2562 20:44
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  6,410.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  410.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a***hc@thaioilgroup.com 5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  hat*******ke.n@cmu.ac.th 300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  au*****l.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  26,021.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  8,013.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pra*****512@gmail.com 8,000.00 26 ก.ค. 2562 14:15
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,008.00 11 ก.ค. 2562 10:00
  a***hc@thaioilgroup.com 8,000.00 10 พ.ค. 2562 13:57
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 12:03
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 11:32
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  511.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  101.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ss****an@hotmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิba******immy@gmail.com 300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  ni****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  sl*****le7@gmail.com 100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 18 เม.ย. 2562 16:38
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  66,872.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  29 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  2,602.00 บาท

  รวมยอดเงินบริจาค
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ud****600@gmail.com 20.00 3 ต.ค. 2562 12:53
  e***v3@gmail.com 100.00 27 ก.ย. 2562 16:15
  waa*****191@gmail.com 1,000.00 27 ก.ย. 2562 15:46
  to****hi@hotmail.com 1,000.00 6 ส.ค. 2562 22:47
  chus*********tchai@ensys.co.th 10,000.00 1 ส.ค. 2562 15:00
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ