ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  156,219.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  67 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  620,121.87 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  776,340.97 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  su****a_@deves.co.th
  สุชาดา จันทะวัน
  100.00 27 มี.ค. 2563 23:16
  nu*****ing@ptis.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 27 มี.ค. 2563 16:35
  go****ich@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 26 มี.ค. 2563 12:20
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  9.00 10 มี.ค. 2563 15:18
  rak******hamk@outlook.com
  กันยาศิริ รักอริยะธรรม
  100.00 9 มี.ค. 2563 10:26
  chan********teep@gmail.com
  ประทีป จันทร์คง
  1,000.00 31 ม.ค. 2563 22:22
  o***rn@gmail.com
  อรอร ภู่เจริญ
  1,000.00 31 ม.ค. 2563 20:48
  bri*******n_cm@hotmail.com
  สุนิศา สุวรรณจัง
  500.00 31 ม.ค. 2563 20:19
  su*****p.w@cmu.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  200.00 31 ม.ค. 2563 19:59
  wi***.s@cmu.ac.th
  วิวรรณ ศรีทองคำ
  555.55 31 ม.ค. 2563 19:50
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  52,282.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  170 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  215,009.53 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  267,292.20 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  se***59@hotmail.com
  สุภาวดี เล็กงามเอก
  1,000.00 28 มี.ค. 2563 20:46
  nu****14@gmail.com
  วัชเรพงษ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
  100.00 17 ธ.ค. 2562 18:47
  sc****ri@gmail.com
  ศิริพร ชัยศรี
  500.00 6 ธ.ค. 2562 8:38
  thu******may@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  500.00 2 ธ.ค. 2562 7:13
  le****cmu@cmu.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1.00 8 พ.ย. 2562 11:01
  off******w33@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1.00 22 ต.ค. 2562 17:12
  ms***mu@gmail.com
  กรภัทร์ บุญเรือนยา
  200.00 6 ต.ค. 2562 9:08
  si****ti@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 8 ก.ย. 2562 11:33
  ben*****cmu@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 1 ก.ค. 2562 14:23
  hat******ree@imi-industries.com
  หัทยาวรี บดีพรสกุล
  1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:54
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  83,608.55 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  49 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  83,608.55 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa***ka@hotmail.co.th
  ธรณ์ภัคอร รัตนเดชพงศ์สิน
  1,000.00 31 มี.ค. 2563 14:23
  g**77@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 31 มี.ค. 2563 14:14
  jar*****rnr@gmail.com
  จริยาพร ฤกษ์วรชัย
  2,000.00 28 มี.ค. 2563 21:32
  lo****58@yahoo.com
  ทศพล กิจรังสิกุล
  500.00 27 มี.ค. 2563 12:19
  c_***wo@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:58
  ma****519@gmail.com
  ทองมณี พุทธวงศ์
  100.00 25 ก.พ. 2563 16:10
  ta****no@hotmail.com
  ธนวรรณ โอปนพันธุ์
  2,000.00 6 ก.พ. 2563 13:15
  t***26@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  5.55 7 ม.ค. 2563 10:01
  so****pcp@hotmail.com
  สมภพ มาลากุล ณ อยุธยา
  3,000.00 30 ธ.ค. 2562 23:29
  seu*****315@gmail.com
  สัญชัย สืบสุข
  5,000.00 22 ธ.ค. 2562 1:05
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  31,722.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  31,722.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ่jira**********ngtong@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 1 ม.ค. 2563 12:07
  w_th********ngam@hotmail.co.th
  วราภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม
  10,000.00 30 ก.ย. 2562 13:56
  w_th********ngam@hotmail.co.th
  วราภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม
  10,000.00 11 ก.ย. 2562 14:27
  ch****.s@cmu.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1.00 8 ส.ค. 2562 16:23
  ch****.s@cmu.ac.th
  ชัณษา สีแดง
  20.00 8 ส.ค. 2562 15:19
  hat******ree@imi-industries.com
  หัทยาวรี บดีพรสกุล
  1,000.00 26 มิ.ย. 2562 16:02
  ni****an@6494gmail.com.
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  500.00 26 พ.ค. 2562 3:49
  w_th********ngam@hotmail.co.th
  วราภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม
  9,000.00 10 พ.ค. 2562 11:47
  w_th********ngam@hotmail.co.th
  วราภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม
  1,000.00 10 เม.ย. 2562 14:35
  mo****n1@hotmail.com
  สมพร เพียรอุตส่าห์
  100.00 22 ก.พ. 2562 9:51
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  317,258.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  75 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  317,258.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a**66@hotmail.com
  อภิญญา จุฑางกูร
  5,000.00 25 มี.ค. 2563 18:43
  anu*******nsri@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  500.00 24 มี.ค. 2563 19:44
  pan*****993@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 24 มี.ค. 2563 17:44
  beaut*********_sky2@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 22 มี.ค. 2563 15:16
  ma****ees@yahoo.com
  มาธาวี สาธุปัญญา
  500.00 8 มี.ค. 2563 8:35
  sas*****n_s@cmu.ac.th
  ศศิธร แสงเมือง
  50.00 26 ก.พ. 2563 18:03
  van******phan@gmail.com
  พิมลพรรณ อภิชนบัญชา
  300.00 25 ม.ค. 2563 10:43
  wiw*******ongp@betagro.com
  วิวัฒนพงศ์ โพธิ์ปี
  500.00 24 ม.ค. 2563 8:50
  pan******nsuk@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  50.00 3 ม.ค. 2563 18:42
  tk****nee@hotmail.com
  ทินกร กันยานี
  2,000.00 3 ม.ค. 2563 16:32
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  204,510.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  55 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  204,510.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  dew*****ita@hotmail.com
  เพียงขวัญ สงวนหมู่
  1,000.00 9 มี.ค. 2563 13:52
  an****art@gmail.com
  อนงค์นาถ ยุวพันธฺุ์
  1,000.00 13 ม.ค. 2563 16:03
  ku****11@hotmail.com
  กุลวดี วงศ์แก้ว
  1,000.00 3 ม.ค. 2563 22:44
  ora******anj@gmail.com
  อรพินท์ ชาญจิรกิตติ
  1,000.00 2 ม.ค. 2563 12:57
  us*****iam@gmail.com
  อุสา หอมเนียม
  500.00 2 ม.ค. 2563 12:56
  p.s*****uer@gmail.com
  พรพรรณ สอนเชื้อ
  500.00 2 ม.ค. 2563 12:18
  ja*****oat@yahoo.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  300.00 2 ม.ค. 2563 10:24
  p***59@hotmail.com
  พนิดา ยอดคีรี
  500.00 2 ม.ค. 2563 9:05
  um****19@hotmail.com
  อำภา ยาสมุทร์
  1,000.00 1 ม.ค. 2563 20:34
  gr****15@hotmail.com
  สรายุธ มงคล
  500.00 1 ม.ค. 2563 11:22
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,403.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  11,403.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cha*****i88@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 29 มี.ค. 2563 16:29
  si****38@gmail.com
  ไม่ระบุชื่อ -
  1.00 26 ธ.ค. 2562 7:56
  ni****an@6494gmail.com.
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  am****.ta@cmu.ac.th
  อัมพร ทัพบุรี
  100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  si*****gse@gmail.com
  นายศิริพงศ์ จงวิวัฒน์สุนทร
  10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  ki****dd@hotmail.com
  นางสาวกิ่งลัดดา ธารนพ
  1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  wa*****e.n@outlook.com
  วันทนีย์ แซ่ก้วย
  1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
  wan******uns@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 4 ก.พ. 2562 14:16
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 1 ก.พ. 2562 9:46
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*****t.k@cmu.ac.th
  นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล
  3,000.00 12 ธ.ค. 2562 10:46
  kh****hat@bts.co.th
  ขนิษฐา ต.ตระกูล
  20,000.00 1 พ.ย. 2562 10:50
  kwan*******work@gmail.com
  ขวัญชนก เพชร์พลอยศรี
  2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  tig******r_j@hotmail.com
  โสพิส แย้มน้อย
  1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  ps*****u12@gmail.com
  นางปัญจพร ศิริชู
  1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
  pan*******phap@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 25 ก.ค. 2562 19:57
  ji****ath@gmail.com
  จิรันดร์รัฐ สารทรัพย์
  1,000.00 25 ก.ค. 2562 16:55
  pan******836@gmail.com
  บุญ?รักษ์? ดี?เลิศ
  1,000.00 25 ก.ค. 2562 15:16
  if*****arm@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 25 ก.ค. 2562 14:27
  ch*****ura@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 25 ก.ค. 2562 13:28
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  158,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  25 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  158,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s.*****a42@gmail.com
  ณัฐิดา ทิพย์ก๋า
  3,000.00 24 ส.ค. 2562 7:16
  naron**********echai@gmail.com
  ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
  20,000.00 23 ส.ค. 2562 22:49
  san*****004@hotmail.com
  นายสรรเพชญ สวัสดี
  20,000.00 21 ส.ค. 2562 18:28
  noi******ynae@hotmail.com
  วรรณพร เมืองเกียง
  20,000.00 18 ส.ค. 2562 17:28
  nop*****.kl@outlook.com
  นพดล กุลศิริประภานนท์
  20,000.00 16 ส.ค. 2562 18:28
  kr***ol@gmail.com
  นายไกรพล ปัญญาสุ
  100.00 14 ส.ค. 2562 11:51
  dr.*****ote@gmail.com
  กรกต เนติลัดดานนท์
  20,000.00 5 ส.ค. 2562 21:08
  ati*****185@gmail.com
  อธิวัตน์ ถวิลอรุณพงศ์
  15,000.00 27 ก.ค. 2562 17:57
  ni****bb@gmail.com
  Singhakao United Footballclub
  20,000.00 26 ก.ค. 2562 15:47
  ra****123@live.com
  นายโสฬส ธรรมนิมิต
  1,000.00 26 ก.ค. 2562 15:02
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  5,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  5,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  kon*****ban@hotmail.com
  นพพล ถ้ำเจริญ
  1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  tha*****t.r@cmu.ac.th
  นายธันยวัฒน์ รัตนสัค
  3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  kon*****ban@hotmail.com
  นพพล ถ้ำเจริญ
  1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  126,844.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  63 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  2,503,235.97 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2,630,080.07 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pk.******orn@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  200.00 17 ธ.ค. 2562 15:28
  ka****96@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 14 ธ.ค. 2562 14:59
  pre*****ong@hotmail.com
  ศศิธร เทพสุธา
  1,000.00 27 ต.ค. 2562 12:59
  wa***.s@cmu.ac.th
  วาสนา ศิริรังษี
  5,000.00 22 ต.ค. 2562 7:42
  nb****at@hotmail.com
  น้ำทิพย์ ดัฟฟิลด์
  5,000.00 21 ต.ค. 2562 14:36
  wni******rnan@gmail.com
  วีณา นิธิปภานันท์
  1,000.00 20 ต.ค. 2562 23:20
  ws****min@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  500.00 20 ต.ค. 2562 22:12
  ph****ni@hotmail.com
  พรมณี ไชยบุตร
  3,000.00 20 ต.ค. 2562 12:37
  anu*****nus@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  500.00 20 ต.ค. 2562 10:10
  sup******lue@hotmail.com
  สุพัตรา ศรีตระกูล
  1,000.00 19 ต.ค. 2562 18:39
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 3
 •      

  152,250.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  2,826,912.89 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2,979,162.89 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pi***an@pvn.co.th
  สุวิทย์ หัสวายุกุล
  60,000.00 23 ธ.ค. 2562 12:09
  pi***an@pvn.co.th
  พิมพรรณ? หัสวายุกุล
  40,000.00 23 ธ.ค. 2562 11:45
  tre*****000@gmail.com
  นางตรีทิพย์ รัตนวรชัย
  1,000.00 26 ต.ค. 2562 16:56
  vk****ya@hotmail.com
  วรเทพ คานีเยาว์
  500.00 26 ต.ค. 2562 15:56
  sir******rn.n@gmail.com
  ณัฐมน ศิริปการ
  2,000.00 26 ต.ค. 2562 12:40
  m***er@tot.co.th
  มารีย์ โอภาสเสถียร
  1,000.00 26 ต.ค. 2562 10:48
  pa****68@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 26 ต.ค. 2562 9:41
  nat******snab@gmail.com
  วิบูลย์ เหลืองเลิศไพบูลย์
  6,000.00 25 ต.ค. 2562 22:13
  sa****.s@cmu.ac.th
  สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
  20,000.00 25 ต.ค. 2562 17:08
  sa****d.k@beltontechnology.com
  สงัด โกสุมสุริยา
  1,000.00 25 ต.ค. 2562 8:32
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  7,910.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  7 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  7,910.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ph*****sin@gmail.com
  พิพัฒน์ ชัยศิลบุญ
  1,500.00 27 ธ.ค. 2562 16:39
  hat******ree@imi-industries.com
  หัทยาวรี บดีพรสกุล
  1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a***hc@thaioilgroup.com
  อภิชญ์ โชติธรรมธรา
  5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  am****.ta@cmu.ac.th
  อัมพร ทัพยุรั
  100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  hat*******ke.n@cmu.ac.th
  หทัยชนก เนียมทรัพย์
  300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  au*****l.k@cmu.ac.th
  อัฏฐพล เขื่อนคำ
  9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 17 ม.ค. 2562 18:07
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  44,219.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  44,219.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  lo****58@yahoo.com
  ทศพล กิจรังสิกุล
  199.00 27 มี.ค. 2563 12:26
  so****to@yahoo.com
  ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์
  10,000.00 13 ก.พ. 2563 15:31
  ch****.t@cmu.ac.th
  ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  7,999.00 27 ธ.ค. 2562 9:50
  pra*****512@gmail.com
  ประวิตร วงษ์จันทเจริญ
  8,000.00 26 ก.ค. 2562 14:15
  w_th********ngam@hotmail.co.th
  วราภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม
  10,008.00 11 ก.ค. 2562 10:00
  a***hc@thaioilgroup.com
  อภิชญ์ โชติธรรมธรา
  8,000.00 10 พ.ค. 2562 13:57
  pa****d.p@cmu.ac.th
  ปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร
  1.00 18 ม.ค. 2562 12:03
  pa****d.p@cmu.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1.00 18 ม.ค. 2562 11:32
  au*****l.k@cmu.ac.th
  อัฏฐพล เขื่อนคำ
  9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 17 ม.ค. 2562 18:09
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  1,661.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,661.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  par*******ai56@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 6 มี.ค. 2563 22:58
  par*******ai56@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  50.00 7 ก.พ. 2563 15:53
  Pr****520@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 15 พ.ย. 2562 22:04
  ss****an@hotmail.com
  สราวุธ ศรีเดือน
  10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิba******immy@gmail.com
  สุวพิมพ์ จันทร์ละออ
  300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  ni****an@6494gmail.com.
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  sl*****le7@gmail.com
  สายฝน จัตุรัตน์
  100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 18 เม.ย. 2562 16:38
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  75,372.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  37 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  75,372.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  jin******aha@hotmail.com
  จินต์จุฑา โสมดำ
  500.00 11 ก.พ. 2563 12:12
  nu****14@gmail.com
  วัชเรพงษ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
  1,000.00 17 ธ.ค. 2562 18:43
  wa*****nwt@gmail.com
  วจี วัฒนศรี
  500.00 4 ธ.ค. 2562 22:59
  akk*****aya@gmail.com
  อชิรญา ก้อนสมบัติ
  1,000.00 4 ธ.ค. 2562 13:08
  somp********uree@gmail.com
  สมพงษ์ ศรีบุรี
  1,000.00 27 พ.ย. 2562 22:05
  ms***sa@gmail.com
  อริษา จิวะธานนท์
  3,000.00 19 พ.ย. 2562 7:09
  bo***66@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 7 พ.ย. 2562 10:35
  asd*******1029@hotmail.com
  ศุภมิตร ผิวผาด
  500.00 1 พ.ย. 2562 20:25
  ud****600@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  20.00 3 ต.ค. 2562 12:53
  e***v3@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 27 ก.ย. 2562 16:15
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  1,014.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pha*******alee@gmail.com
  พันแสน อุบาลี
  1.00 17 มี.ค. 2563 16:44
  benj*******lsci@gmail.com
  เบญจมาศ นิลสุวรรณ์
  1,000.00 17 ก.พ. 2563 14:51
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 22 ต.ค. 2562 18:30
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 5 ก.ย. 2562 15:22
  ket******kik@gmail.com
  นางสาวเกศกนก เขื่อนแก้ว
  1.00 5 ก.ย. 2562 15:19
  pha*******alee@gmail.com
  พันแสน อุบาลี
  10.00 5 ก.ย. 2562 10:30
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 22 ต.ค. 2562 18:36
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  0 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  oi***l3@hotmail.com
  ณัฐชญา สังข์คำภาร์
  9.00 25 ต.ค. 2562 13:15
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  par*****yok@gmail.com
  นางสาวแพรทิพย์ ใจใส
  1.00 29 ม.ค. 2563 11:22
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 28 ม.ค. 2563 17:33
โครงการ MASK4ALL
 •      

  291,724.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  590 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  orn******faii@hotmail.com
  ณัฏฐพัชร ธงศรี
  100.00 2 เม.ย. 2563 15:06
  au*****6.p@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  200.00 2 เม.ย. 2563 15:01
  bee******uta@hotmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 2 เม.ย. 2563 12:25
  phu******.sai@cmu.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 2 เม.ย. 2563 10:27
  to****at@hotmail.com
  ไพรัช? โตวิวัฒน์
  1,000.00 2 เม.ย. 2563 9:19
  san*******2012@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  100.00 2 เม.ย. 2563 8:25
  ao****uan@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  200.00 1 เม.ย. 2563 22:18
  ch****t.c@cmu.ac.th
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  1,000.00 1 เม.ย. 2563 21:53
  ta****uv@hotmail.com
  ชนิดา พวงพิลา
  1,000.00 1 เม.ย. 2563 21:26
  Ben*******ijai@gmail.com
  ไม่ประสงค์ออกนาม
  200.00 1 เม.ย. 2563 21:18
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sara*******duan@cmu.ac.th
  สราวุธ ศรีเดือน
  1.00 2 เม.ย. 2563 14:06
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ