ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย
 •      

  1,430,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  114 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  171,500.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,602,022.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p****ng@gmail.com 500.00 4 มี.ค. 2564 14:29
  s*****ss@ksc.th.com 1,000.00 26 ก.พ. 2564 16:38
  n****e@hotmail.com 500.00 26 ธ.ค. 2563 8:54
  sa*******fo@hotmail.com 100.00 18 ธ.ค. 2563 9:33
  k******ng@gmail.com 1,000.00 7 ธ.ค. 2563 13:56
  ja********26@gmail.com 1,000.00 6 ธ.ค. 2563 19:04
  **n@loxinfo.co.th 1,000.00 18 พ.ย. 2563 16:22
  lo**********ddy@hotmail.com 400.00 23 ต.ค. 2563 23:39
  s***n@hotmail.com 2,000.00 9 ต.ค. 2563 16:17
  th********67@gmail.com 100.00 28 ก.ย. 2563 20:55
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  163,720.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  74 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  497,783.08 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  661,503.18 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  at*********arl@hotmail.com 200.00 13 ม.ค. 2564 18:42
  s******cp@hotmail.com 2,000.00 30 ธ.ค. 2563 9:49
  s*******ts@nu.ac.th 2,000.00 7 ต.ค. 2563 11:33
  wh********et@gmail.com 1.00 21 ก.ย. 2563 15:28
  c*****ra@hotmail.com 1,200.00 9 ก.ย. 2563 9:43
  pa*********i56@gmail.com 100.00 5 พ.ค. 2563 18:42
  p*****59@gmail.com 2,000.00 6 เม.ย. 2563 20:35
  s*****a_@deves.co.th 100.00 27 มี.ค. 2563 23:16
  n*******ng@ptis.ac.th 100.00 27 มี.ค. 2563 16:35
  g******ch@gmail.com 100.00 26 มี.ค. 2563 12:20
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  58,884.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  176 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  260,000.86 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  318,885.53 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  P*******st@gmail.com 500.00 28 ม.ค. 2564 19:50
  ma*******75@hotmail.com 5,000.00 20 ต.ค. 2563 0:44
  s***t@nopadol.com 1.00 21 ก.ย. 2563 15:20
  s****4@case.edu 1,000.00 18 ก.ค. 2563 14:55
  pa*********i56@gmail.com 1.00 6 ก.ค. 2563 23:14
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:45
  s****59@hotmail.com 1,000.00 28 มี.ค. 2563 20:46
  n*****14@gmail.com 100.00 17 ธ.ค. 2562 18:47
  s*****ri@gmail.com 500.00 6 ธ.ค. 2562 8:38
  th********ay@gmail.com 500.00 2 ธ.ค. 2562 7:13
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  226,406.65 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  105 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  226,406.65 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ph*********nic@gmail.com 3,000.00 6 มี.ค. 2564 6:22
  sri**************979@gmail.com 555.00 2 มี.ค. 2564 8:39
  n****k@yahoo.com 5,000.00 24 ก.พ. 2564 15:11
  m*******ng@gmail.com 2,000.00 18 ก.พ. 2564 22:02
  t*****no@hotmail.com 2,000.00 17 ก.พ. 2564 10:36
  si*********uk@gmail.com 100.00 16 ก.พ. 2564 8:46
  a*****27@hotmail.com 500.00 8 ก.พ. 2564 23:53
  m*****ng@hotmail.com 100.00 29 ม.ค. 2564 7:57
  ma*********rt@gmail.com 100.00 28 ม.ค. 2564 11:04
  a*******12@gmail.com 100.00 31 ธ.ค. 2563 3:38
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  509,815.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  161 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  509,815.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  su**********ham@ktbcs.co.th 2,000.00 5 มี.ค. 2564 22:44
  h*******er@gmail.com 100.00 3 มี.ค. 2564 11:18
  ma********37@gmail.com 100.00 3 มี.ค. 2564 11:02
  ai*******na@gmail.com 500.00 18 ก.พ. 2564 9:03
  ch********ab@gmail.com 500.00 11 ก.พ. 2564 10:31
  ka*********02@yahoo.com 1,000.00 7 ก.พ. 2564 11:28
  ch*********tk@gmail.com 1,000.00 3 ก.พ. 2564 13:41
  ch*********sp@gmail.com 500.00 2 ก.พ. 2564 11:33
  sa***********e.t@gmail.com 100.00 27 ม.ค. 2564 16:36
  th*******23@gmail.com 250.00 23 ม.ค. 2564 18:36
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  514,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  134 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  514,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  su********ik@gmail.com 1,000.00 31 ธ.ค. 2563 15:02
  po********ri@cmu.ac.th 2,000.00 31 ธ.ค. 2563 5:17
  yo*******le@outlook.com 1,000.00 30 ธ.ค. 2563 20:59
  bea*************ky2@hotmail.com 20.00 30 ธ.ค. 2563 20:37
  ss*********id@gmail.com 5,000.00 30 ธ.ค. 2563 13:47
  ch********.k@cmu.ac.th 2,000.00 30 ธ.ค. 2563 12:19
  p*****rn@cargill.com 3,000.00 29 ธ.ค. 2563 16:48
  d******16@hotmail.com 5,000.00 28 ธ.ค. 2563 21:50
  d******16@hotmail.com 5,000.00 25 ธ.ค. 2563 21:11
  n******33@hotmail.com 100.00 22 ธ.ค. 2563 11:13
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,903.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  11,903.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s******_c@cmu.ac.th 500.00 22 มิ.ย. 2563 16:50
  ch*******88@hotmail.com 100.00 29 มี.ค. 2563 16:29
  s*****38@gmail.com 1.00 26 ธ.ค. 2562 7:56
  n*****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  a******ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  s*******se@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  k*****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  w*******.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
  wa********ns@gmail.com 100.00 4 ก.พ. 2562 14:16
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 1 ก.พ. 2562 9:46
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  35,055.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  20 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  35,055.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  yu*******at@cmu.ac.th 100.00 5 ธ.ค. 2563 13:28
  d****ng@gmail.com 100.00 5 ธ.ค. 2563 12:06
  p*****wa@gmail.com 99.00 5 ธ.ค. 2563 11:45
  th*******55@hotmail.com 50.00 4 ธ.ค. 2563 9:01
  n*******.k@cmu.ac.th 3,000.00 12 ธ.ค. 2562 10:46
  k******at@bts.co.th 20,000.00 1 พ.ย. 2562 10:50
  kw**********ork@gmail.com 2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  ti********_j@hotmail.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  p*******12@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
  pa*********hap@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 19:57
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  595,882.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  109 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  595,882.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2564 10:50
  b******ri@gmail.com 15,000.00 28 ธ.ค. 2563 17:46
  tr*********nt@gmail.com 100.00 28 ธ.ค. 2563 14:22
  s******.w@cmu.ac.th 100.00 25 ต.ค. 2563 18:24
  c*****ra@hotmail.com 2,561.00 9 ก.ย. 2563 9:43
  p*****.k@gmail.com 1,000.00 28 ส.ค. 2563 10:24
  be********ka@gmail.com 20,000.00 26 ส.ค. 2563 14:29
  li*******.s@hotmail.com 20,000.00 21 ส.ค. 2563 11:37
  p******77@yahoo.com 2,000.00 19 ส.ค. 2563 15:51
  La*******ja@gmail.com 500.00 19 ส.ค. 2563 15:38
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 5,009.00 9 ก.ย. 2563 9:38
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  th*******.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  21,798.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  13 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  21,798.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t*****no@hotmail.com 1,000.00 17 ก.พ. 2564 10:40
  a******at@gmail.com 3,000.00 8 ก.พ. 2564 17:13
  p******.s@cmu.ac.th 5,000.00 28 ม.ค. 2564 12:10
  s******cp@hotmail.com 3,000.00 30 ธ.ค. 2563 9:42
  ra*********60@gmail.com 888.00 12 ก.ย. 2563 10:45
  mo*********rn@gmail.com 1,000.00 9 ส.ค. 2563 8:26
  p*******in@gmail.com 1,500.00 27 ธ.ค. 2562 16:39
  ha********ee@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a****c@thaioilgroup.com 5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  a******ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  84,515.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  20 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  84,515.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ho**********963@gmail.com 5,000.00 9 ก.พ. 2564 10:31
  ch***********ome@hotmail.com 5,000.00 8 ก.พ. 2564 15:26
  c*****.t@cmu.ac.th 5,000.00 23 ธ.ค. 2563 8:42
  y****08@yahoo.com 10,000.00 16 ธ.ค. 2563 9:40
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:54
  p*******th@gmail.com 4,999.00 12 มิ.ย. 2563 14:02
  ch********.p@cmu.ac.th 199.00 1 มิ.ย. 2563 11:18
  r*****ey@yahoo.com 4,999.00 21 พ.ค. 2563 14:41
  ed********88@gmail.com 4,999.00 19 พ.ค. 2563 13:31
  l*****58@yahoo.com 199.00 27 มี.ค. 2563 12:26
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  4,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  4,522.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s*****ey@gmail.com 1,000.00 24 ก.พ. 2564 20:35
  c*****ra@hotmail.com 1,761.00 9 ก.ย. 2563 9:47
  pa*********i56@gmail.com 100.00 5 มิ.ย. 2563 20:53
  pa*********i56@gmail.com 100.00 6 มี.ค. 2563 22:58
  pa*********i56@gmail.com 50.00 7 ก.พ. 2563 15:53
  P******20@gmail.com 1,000.00 15 พ.ย. 2562 22:04
  s*****an@hotmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิb*********my@gmail.com 300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  n*****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  s*******e7@gmail.com 100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  130,501.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  89 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  130,501.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  l****97@gmail.com 5,000.00 25 ก.พ. 2564 11:11
  k*******12@gmail.com 2,000.00 23 ก.พ. 2564 14:55
  k****a@hotmail.com 500.00 22 ก.พ. 2564 16:02
  ai***********rat@hotmail.com 2,000.00 18 ก.พ. 2564 17:38
  we*******27@hotmail.com 100.00 17 ก.พ. 2564 12:25
  p****.g@gmail.com 1,000.00 17 ก.พ. 2564 9:05
  b******ud@gmail.com 100.00 15 ก.พ. 2564 13:56
  wo********om@gmail.com 1,000.00 14 ก.พ. 2564 17:33
  k*******ao@gmail.com 100.00 10 ก.พ. 2564 9:57
  d******44@hotmail.com 1,000.00 28 ม.ค. 2564 19:55
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  3,674.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,674.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  th********67@gmail.com 100.00 28 ก.ย. 2563 21:00
  th*******av@gmail.com 560.00 30 พ.ค. 2563 19:20
  ki*******se@gmail.com 500.00 27 เม.ย. 2563 17:40
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 17 เม.ย. 2563 17:07
  n*****na@hotmail.com 500.00 3 เม.ย. 2563 7:24
  ph*********lee@gmail.com 1.00 17 มี.ค. 2563 16:44
  be**********sci@gmail.com 1,000.00 17 ก.พ. 2563 14:51
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 22 ต.ค. 2562 18:30
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 5 ก.ย. 2562 15:22
  ke********ik@gmail.com 1.00 5 ก.ย. 2562 15:19
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  1,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ki*********71@hotmail.com 100.00 2 มี.ค. 2564 21:49
  pr*******.t@cmu.ac.th 100.00 3 ก.ค. 2563 10:57
  t******ee@hotmail.com 1,000.00 25 มิ.ย. 2563 20:35
  s******_c@cmu.ac.th 100.00 22 มิ.ย. 2563 16:57
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 22 ต.ค. 2562 18:36
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t.*******ng@gmail.com 100.00 24 ก.ค. 2563 11:43
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  38,169.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  56 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  38,169.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  n****e@hotmail.com 500.00 22 ก.พ. 2564 11:02
  k*******ta@gmail.com 50.00 21 ก.พ. 2564 14:01
  k.*********ana@gmail.com 200.00 21 ก.พ. 2564 13:30
  t******56@gmail.com 500.00 19 ก.พ. 2564 22:34
  p******.c@cmu.ac.th 200.00 18 ก.พ. 2564 22:45
  p*******it@gmail.com 500.00 18 ก.พ. 2564 22:26
  ni*********035@gmail.com 100.00 18 ก.พ. 2564 22:26
  p****at@ars-d-sine.com 1,000.00 18 ก.พ. 2564 22:16
  m*******ng@gmail.com 2,000.00 18 ก.พ. 2564 21:46
  in********an@gmail.com 1,000.00 18 ก.พ. 2564 19:26
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  2.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa*******ok@gmail.com 1.00 29 ม.ค. 2563 11:22
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 28 ม.ค. 2563 17:33
โครงการ MASK4ALL
 •      

  408,267.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  673 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  408,267.49 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pe********er@gmail.com 100.00 5 ม.ค. 2564 9:45
  pa********sw@gmail.com 100.00 2 ต.ค. 2563 22:51
  at*********rm@gmail.com 1,000.00 22 มิ.ย. 2563 23:02
  w*****kk@yahoo.com 5,000.00 16 พ.ค. 2563 11:29
  s*****rp@bot.or.th 100.00 11 พ.ค. 2563 16:36
  p******55@hotmail.com 400.00 6 พ.ค. 2563 19:43
  P******.r@tilleke.com 500.00 29 เม.ย. 2563 18:25
  pi***********jor@gmail.com 5,000.00 29 เม.ย. 2563 17:46
  t****np@gmail.com 200.00 28 เม.ย. 2563 21:53
  su*******.k@gmail.com 300.00 27 เม.ย. 2563 16:06
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  12,275.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  12 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,275.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t.*******ng@gmail.com 50.00 2 มี.ค. 2564 13:52
  v*****at@gmail.com 200.00 31 ธ.ค. 2563 17:19
  p*****07@gmail.com 25.00 31 ธ.ค. 2563 14:46
  dr*******an@gmail.com 10,000.00 10 พ.ย. 2563 18:50
  v*****at@gmail.com 200.00 25 ต.ค. 2563 21:12
  a******52@hotmail.com 1,000.00 26 ส.ค. 2563 8:48
  em*******it@gmail.com 100.00 24 ก.ค. 2563 23:49
  f******ui@gmail.com 500.00 24 ก.ค. 2563 12:26
  t.*******ng@gmail.com 98.00 24 ก.ค. 2563 11:46
  jir**************ong@gmail.com 100.00 26 มิ.ย. 2563 22:28
โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”
 •      

  31,259.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  52 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  31,259.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a*******_s@cmu.ac.th 100.00 5 มี.ค. 2564 15:43
  p*****r7@hotmail.com 150.00 2 มี.ค. 2564 9:20
  so***********ure@gmail.com 600.00 22 ม.ค. 2564 10:24
  l*******yu@hotmail.com 360.00 22 ม.ค. 2564 10:23
  s*******.c@cmu.ac.th 300.00 22 ม.ค. 2564 10:19
  p*****_y@cmu.ac.th 660.00 22 ม.ค. 2564 10:16
  pa*******.c@gmail.com 100.00 21 ม.ค. 2564 17:10
  ph***********ada@gmail.com 500.00 21 ม.ค. 2564 16:34
  p*****_y@cmu.ac.th 100.00 20 ม.ค. 2564 13:21
  ph***********ada@gmail.com 100.00 18 ม.ค. 2564 20:56
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  31.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  31.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  jir**************ong@gmail.com 30.00 24 ก.พ. 2564 20:33
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 15 ก.ค. 2563 11:15
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)
 •      

  232,437.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  37 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  232,437.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  a*****ao@lear.com 1,000.00 2 มี.ค. 2564 4:55
  ad**********oum@yahoo.com 15,000.00 2 ส.ค. 2563 10:14
  sh*********no@gmail.com 5,000.00 1 ส.ค. 2563 18:02
  ro*******.s@fph.tu.ac.th 1,500.00 23 ก.ค. 2563 11:37
  ku*******87@gmail.com 3,250.00 21 ก.ค. 2563 14:40
  a*******25@hotmail.com 6,750.00 21 ก.ค. 2563 14:12
  t.*******at@gmail.com 2,000.00 20 ก.ค. 2563 13:32
  ch********cc@rocketmail.com 500.00 20 ก.ค. 2563 13:27
  n****.m@gmail.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:20
  p****_l@yahoo.com 1,000.00 20 ก.ค. 2563 13:12
โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  106.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  106.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p*******.n@gmail.com 100.00 18 ม.ค. 2564 9:17
  p******.p@cmu.ac.th 1.00 24 ก.ย. 2563 16:44
  th**********i.s@cmu.ac.th 5.00 24 ก.ย. 2563 15:21
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 4
 •      

  201,030.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  201,030.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  cr***********.co@gmail.com 1,000.00 1 มี.ค. 2564 11:09
  b*******69@gmail.com 10.00 30 ธ.ค. 2563 9:59
  p****an@pvn.co.th 80,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:57
  p****an@pvn.co.th 40,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:46
  p****an@pvn.co.th 15,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:39
  p****an@pvn.co.th 15,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:30
  p****an@pvn.co.th 50,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:21
  of********33@gmail.com 9.00 27 พ.ย. 2563 15:41
  b*******69@gmail.com 1.00 27 พ.ย. 2563 15:40
  th**********i.s@cmu.ac.th 10.00 24 พ.ย. 2563 16:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  163,230.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  29 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  163,230.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  p******.p@cmu.ac.th 1,000.00 6 มี.ค. 2564 0:20
  p**y@koranit.co.th 50,000.00 5 มี.ค. 2564 19:13
  pr*******ng@hotmail.com 1,000.00 5 มี.ค. 2564 15:42
  s*****ha@koranit.co.th 50,000.00 5 มี.ค. 2564 14:18
  as********ck@gmail.com 3,000.00 5 มี.ค. 2564 9:26
  k.*******an@gmail.com 20.00 4 มี.ค. 2564 9:32
  n****20@gmail.com 5,000.00 2 มี.ค. 2564 12:59
  s*******.n@cmu.ac.th 1,000.00 2 มี.ค. 2564 11:40
  p******.r@cmu.ac.th 5,000.00 1 มี.ค. 2564 10:29
  ch*******ma@gmail.com 500.00 1 มี.ค. 2564 8:48
โครงการสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
 •      

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  of********33@gmail.com 9.00 23 ธ.ค. 2563 11:54
โครงการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  8,245.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  10 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  8,245.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  k*****mt@gmail.com 168.00 3 มี.ค. 2564 11:43
  ki*********71@hotmail.com 400.00 2 มี.ค. 2564 21:44
  ka*********ng@gmail.com 200.00 17 ก.พ. 2564 21:49
  p*******.s@hotmail.com 200.00 17 ก.พ. 2564 16:51
  k*****mt@gmail.com 168.00 2 ก.พ. 2564 21:39
  ma*********rt@gmail.com 100.00 28 ม.ค. 2564 11:10
  s****59@hotmail.com 1,000.00 15 ม.ค. 2564 19:52
  k*****mt@gmail.com 5,000.00 12 ม.ค. 2564 19:39
  t*******oi@hotmail.com 1,000.00 7 ม.ค. 2564 16:36
  of********33@gmail.com 9.00 28 ธ.ค. 2563 14:07
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมรับวัตถุมงคล “พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์”
 •      

  3,308.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,308.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  kh**********eau@cmu.ac.th 3,000.00 3 มี.ค. 2564 15:44
  i_**********d40@hotmail.com 299.00 1 ก.พ. 2564 12:24
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:26
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 •      

  159.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  159.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s*****_k@yahoo.com 100.00 13 ก.พ. 2564 21:45
  i******33@hotmail.com 50.00 11 ก.พ. 2564 17:41
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:23
โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  100.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s*****ak@hotmail.com 100.00 24 ก.พ. 2564 16:39
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ