ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  19,418.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  104 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)

  333,596.87 บาท

  ยอดเงินบริจาค(รวมทุกช่องทาง)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  jj****tar@gmail.com 1,000.00 16 มี.ค. 2562 16:13
  si***id@gmail.com 100.00 10 มี.ค. 2562 11:42
  su*****n.m@cmu.ac.th 1,000.00 5 มี.ค. 2562 13:10
  an****a.c@hotmail.com 20.00 1 มี.ค. 2562 9:35
  thu*******u_kh@hotmail.com 1,000.00 27 ก.พ. 2562 15:22
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  8,749.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  si****rnw@gmail.com 5,000.00 18 มี.ค. 2562 22:48
  ta****no@hotmail.com 1,000.00 13 มี.ค. 2562 15:40
  wiw*******ongp@betagro.com 1,000.00 11 มี.ค. 2562 12:59
  san*******pree@gmail.com 500.00 3 มี.ค. 2562 9:52
  c_***wo@hotmail.com 1,000.00 1 มี.ค. 2562 13:58
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาศครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  101.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  mo****n1@hotmail.com 100.00 22 ก.พ. 2562 9:51
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 14 ก.พ. 2562 15:30
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  2,601.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  sc****09@gmail.com 500.00 20 มี.ค. 2562 11:27
  am****.ta@cmu.ac.th 500.00 25 ก.พ. 2562 13:31
  hat*******ke.n@cmu.ac.th 1,000.00 22 ก.พ. 2562 19:09
  chan********teep@gmail.com 500.00 22 ก.พ. 2562 12:07
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 22 ก.พ. 2562 11:43
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,202.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  si*****gse@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  ki****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  wa*****e.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
  wan******uns@gmail.com 100.00 4 ก.พ. 2562 14:16
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  6.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  2 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  phi*******rn.s@cmu.ac.th 5.00 21 ก.พ. 2562 10:45
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 14 ก.พ. 2562 15:31
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  410.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  hat*******ke.n@cmu.ac.th 300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  au*****l.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 18:07
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  12.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 12:03
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 11:32
  au*****l.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 18:09
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ