ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย
 •      

  1,476,714.98 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  613 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  171,500.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,648,214.98 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  wil***********544@gmail.com 45.00 23 เม.ย. 2564 20:09
  wil***********544@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 20:07
  wil***********544@gmail.com 25.00 23 เม.ย. 2564 20:04
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 19:54
  wil***********544@gmail.com 30.00 23 เม.ย. 2564 19:40
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:11
  ru*********eng@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 17:28
  ma*********543@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 17:27
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:22
  kw*******11@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 16:53
โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  165,678.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  217 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  497,783.08 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  663,461.18 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pal***********405@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 20:11
  wil***********544@gmail.com 35.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:00
  ru*********eng@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 17:35
  ma*********543@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:31
  c****s@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 14:50
  tha*************n15@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:02
  nic***********hat@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 12:08
  nic***********hat@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 12:08
  s****61@hs.ac.th 50.00 23 เม.ย. 2564 11:04
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  60,879.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  298 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  260,000.86 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  320,880.53 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:00
  na*********e5@gmail.com 80.00 23 เม.ย. 2564 19:15
  ru*********eng@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:39
  ma*********543@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:36
  pi***********dit@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:55
  c****s@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 14:53
  tha*************n15@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:04
  sa**********kum@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 12:51
  nic***********hat@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 12:09
  s****61@hs.ac.th 50.00 23 เม.ย. 2564 11:07
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  236,825.65 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  216 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  236,825.65 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:00
  pi***********dit@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:53
  tha*************n15@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:06
  nic***********hat@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 12:10
  s****61@hs.ac.th 20.00 23 เม.ย. 2564 11:09
  ku*********ot7@gmail.com 25.00 23 เม.ย. 2564 9:38
  wa*********834@gmail.com 15.00 23 เม.ย. 2564 0:33
  k******23@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 23:21
  y*****ak@gmail.com 8.00 22 เม.ย. 2564 18:46
  ku*******12@hotmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:37
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  519,909.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  241 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  519,909.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:01
  tha*************n15@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:07
  s****61@hs.ac.th 20.00 23 เม.ย. 2564 11:11
  ku*********ot7@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 9:44
  wa*********834@gmail.com 15.00 23 เม.ย. 2564 0:35
  k******23@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 23:27
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:44
  y*****ak@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 18:56
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:15
  t*****me@hotmail.com 100.00 22 เม.ย. 2564 15:50
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  517,744.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  203 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  517,744.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:01
  na*********e5@gmail.com 80.00 23 เม.ย. 2564 19:18
  K*****10@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 14:48
  tha*************n15@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:08
  W*******09@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 10:36
  Po*********th@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 8:51
  wa*********834@gmail.com 15.00 23 เม.ย. 2564 0:37
  m*******23@gmail.com 31.00 22 เม.ย. 2564 19:09
  y*****ak@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 18:58
  Wi*********45@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 15:49
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  12,296.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  58 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,296.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:01
  sa**********kum@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:06
  nic***********hat@gmail.com 3.00 23 เม.ย. 2564 12:11
  ku*******12@hotmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 9:02
  be***********m23@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 1:02
  wa*********834@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 0:41
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:42
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:08
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:44
  sir************ote@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 15:44
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  35,232.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  50 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  35,232.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:01
  h*******04@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 19:41
  h*******04@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:36
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:51
  sir************ote@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 15:48
  sal***********111@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:10
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:09
  m*******01@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 11:15
  pl***********son@gmail.com 4.00 21 เม.ย. 2564 22:56
  o******97@gmail.com 3.00 21 เม.ย. 2564 21:05
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  596,334.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  145 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  596,334.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:38
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:17
  20*********ya@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 17:59
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
  t*****me@hotmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 15:44
  ma*********544@gmail.com 1.00 22 เม.ย. 2564 12:15
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:11
  sal***********111@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:06
  m*******01@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 11:17
  th***********mom@gmail.com 6.00 22 เม.ย. 2564 11:04
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,018.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  c*****ra@hotmail.com 5,009.00 9 ก.ย. 2563 9:38
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 6 มี.ค. 2563 11:00
  th*******.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  ko*******an@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sa**********uan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  42,233.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  47 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  42,233.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  W*******09@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 19:34
  ru*********eng@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:43
  pph************kul@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 22:02
  Mon*************543@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 21:41
  y*****ak@gmail.com 8.00 22 เม.ย. 2564 19:27
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:03
  Wi*********45@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 16:31
  ba*********39@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:02
  20*********ya@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 14:43
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  85,053.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  54 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  85,053.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ma*********543@gmail.com 30.00 23 เม.ย. 2564 17:41
  p******ad@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:53
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:37
  ar*******11@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 22:32
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:05
  Wi*********45@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 16:33
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 15:10
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:16
  m*******01@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 11:20
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  4,777.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  34 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  4,777.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  na*********ody@gmail.com 3.00 23 เม.ย. 2564 19:53
  c*****64@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:39
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:34
  y*****ak@gmail.com 7.00 22 เม.ย. 2564 19:28
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  sa********15@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:10
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:19
  m*******01@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 11:22
  th***********mom@gmail.com 8.00 22 เม.ย. 2564 11:17
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  130,702.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  102 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  130,702.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  th***********mom@gmail.com 4.00 23 เม.ย. 2564 11:23
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:30
  o******97@gmail.com 3.00 21 เม.ย. 2564 21:22
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 17:54
  nat************mak@gmail.com 30.00 20 เม.ย. 2564 16:29
  w***i@hotmail.com 100.00 20 เม.ย. 2564 6:48
  ji**********p07@gmail.com 10.00 19 เม.ย. 2564 16:49
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:48
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:46
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:38
โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล
 •      

  452,169.99 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  462 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  452,169.99 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*********ody@gmail.com 3.00 23 เม.ย. 2564 19:32
  Po*********th@gmail.com 50.00 23 เม.ย. 2564 18:27
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:16
  ma*********543@gmail.com 30.00 23 เม.ย. 2564 17:43
  ar********ph@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 17:24
  pan*************257@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:20
  to********00@gmail.com 100.00 23 เม.ย. 2564 17:00
  y*******au@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:24
  k******55@gmail.com 100.00 23 เม.ย. 2564 13:35
  tha*************n15@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 13:10
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5
 •      

  1,689.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  32 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,689.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:25
  th***********mom@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 11:36
  pph************kul@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 22:07
  w*****tp@gmail.com 14.00 22 เม.ย. 2564 22:02
  pr*********ara@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 19:29
  Wi*********45@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 16:37
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 14:59
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:27
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:14
โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6
 •      

  299.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  15 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  299.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:02
  ru*********eng@gmail.com 40.00 23 เม.ย. 2564 17:48
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:29
  ji*********123@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 13:09
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 18:10
  ar*********221@gmail.com 3.00 19 เม.ย. 2564 13:51
  an***********an1@gmail.com 10.00 19 เม.ย. 2564 11:20
  Wa*********01@gmail.com 49.00 19 เม.ย. 2564 10:52
  fe***********utr@gmail.com 5.00 19 เม.ย. 2564 8:31
  si**********000@gmail.com 20.00 18 เม.ย. 2564 12:00
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4
 •      

  7,004.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  58 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  7,004.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:30
  a*****ng@yahoo.com 2,000.00 23 เม.ย. 2564 14:11
  w*****tp@gmail.com 14.00 22 เม.ย. 2564 22:04
  ice***********.ch@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 20:03
  fe***********utr@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 19:49
  su**********109@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 19:37
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:46
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 14:44
  p******29@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 13:26
โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ
 •      

  253.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  20 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  253.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:18
  y*****ak@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 20:25
  su**********109@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 19:43
  sa********15@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:15
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 14:51
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:46
  wa********65@gmail.com 5.00 21 เม.ย. 2564 13:29
  th*********11@gmail.com 20.00 21 เม.ย. 2564 0:51
โครงการ MASK4ALL
 •      

  408,409.49 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  681 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  408,409.49 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:47
  m*******01@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 11:26
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:52
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 11:55
  su********14@gmail.com 9.00 18 เม.ย. 2564 13:36
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 23:06
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:34
  n*****07@hotmail.com 100.00 12 มี.ค. 2564 9:32
  pe********er@gmail.com 100.00 5 ม.ค. 2564 9:45
  pa********sw@gmail.com 100.00 2 ต.ค. 2563 22:51
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 •      

  64.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  64.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  h*******04@gmail.com 2.00 22 เม.ย. 2564 19:38
  te*********89@gmail.com 15.00 22 เม.ย. 2564 15:06
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:54
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 23:06
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:31
  wk*******19@gmail.com 10.00 11 เม.ย. 2564 0:22
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:57
โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 •      

  51.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  4 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  51.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:03
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 22:57
  my*******23@gmail.com 20.00 21 เม.ย. 2564 21:13
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 9 มี.ค. 2563 16:58
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
 •      

  12,459.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  19 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  12,459.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  Mon*************543@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 9:05
  20*********ya@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 18:01
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:12
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 23:01
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:51
  b****94@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:24
  au*******sk@gmail.com 100.00 1 เม.ย. 2564 13:00
  t.*******ng@gmail.com 50.00 2 มี.ค. 2564 13:52
  v*****at@gmail.com 200.00 31 ธ.ค. 2563 17:19
  p*****07@gmail.com 25.00 31 ธ.ค. 2563 14:46
โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”
 •      

  31,773.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  61 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  31,773.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  po*********29@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 18:21
  ice***********.ch@gmail.com 40.00 22 เม.ย. 2564 20:06
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:59
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:31
  n******nn@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 3:39
  sun***********n09@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 23:01
  n******rn@eng.cmu.ac.th 100.00 20 เม.ย. 2564 18:19
  fu********15@gmail.com 9.00 19 เม.ย. 2564 0:40
  j*******al@hotmail.com 300.00 11 มี.ค. 2564 14:24
  a*******_s@cmu.ac.th 100.00 5 มี.ค. 2564 15:43
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  57.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  5 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  57.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ba*********39@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 16:05
  bu**********000@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 8:02
  pr*********123@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 21:49
  jir**************ong@gmail.com 30.00 24 ก.พ. 2564 20:33
  sa**********uan@cmu.ac.th 1.00 15 ก.ค. 2563 11:15
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)
 •      

  233,447.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  39 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  233,447.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:53
  a*****ao@lear.com 1,000.00 11 มี.ค. 2564 4:29
  a*****ao@lear.com 1,000.00 2 มี.ค. 2564 4:55
  ad**********oum@yahoo.com 15,000.00 2 ส.ค. 2563 10:14
  sh*********no@gmail.com 5,000.00 1 ส.ค. 2563 18:02
  ro*******.s@fph.tu.ac.th 1,500.00 23 ก.ค. 2563 11:37
  ku*******87@gmail.com 3,250.00 21 ก.ค. 2563 14:40
  a*******25@hotmail.com 6,750.00 21 ก.ค. 2563 14:12
  t.*******at@gmail.com 2,000.00 20 ก.ค. 2563 13:32
  ch********cc@rocketmail.com 500.00 20 ก.ค. 2563 13:27
โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  147.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  147.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:29
  p*******88@gmail.com 5.00 21 เม.ย. 2564 22:15
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:52
  a*****t8@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:53
  po*******02@gmail.com 1.00 17 เม.ย. 2564 21:46
  b*******08@gmail.com 5.00 11 เม.ย. 2564 17:06
  p*******.n@gmail.com 100.00 18 ม.ค. 2564 9:17
  p******.p@cmu.ac.th 1.00 24 ก.ย. 2563 16:44
  th**********i.s@cmu.ac.th 5.00 24 ก.ย. 2563 15:21
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 4
 •      

  201,075.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  14 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  201,075.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:09
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:08
  war************int@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 19:32
  cr***********.co@gmail.com 1,000.00 1 มี.ค. 2564 11:09
  b*******69@gmail.com 10.00 30 ธ.ค. 2563 9:59
  p****an@pvn.co.th 80,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:57
  p****an@pvn.co.th 40,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:46
  p****an@pvn.co.th 15,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:39
  p****an@pvn.co.th 15,000.00 29 ธ.ค. 2563 18:30
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  191,529.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  40 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  191,529.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ra*********60@gmail.com 999.00 19 มี.ค. 2564 11:59
  su*******ai@gmail.com 10,000.00 15 มี.ค. 2564 13:48
  j******tc@nu.ac.th 2,000.00 10 มี.ค. 2564 13:03
  c*******mu@yahoo.com 1,500.00 10 มี.ค. 2564 11:49
  a******.k@cmu.ac.th 100.00 9 มี.ค. 2564 11:17
  pa*********jai@cmu.ac.th 200.00 9 มี.ค. 2564 10:33
  kh**********eau@cmu.ac.th 1,000.00 9 มี.ค. 2564 10:27
  p****an@pvn.co.th 10,000.00 9 มี.ค. 2564 6:37
  o*******ra@gmail.com 1,000.00 8 มี.ค. 2564 15:36
  b*******.b@cmu.ac.th 500.00 7 มี.ค. 2564 9:07
โครงการสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
 •      

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  1 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  9.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  of********33@gmail.com 9.00 23 ธ.ค. 2563 11:54
โครงการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  10,475.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  39 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  10,475.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*********ody@gmail.com 2.00 23 เม.ย. 2564 19:37
  po*********29@gmail.com 30.00 23 เม.ย. 2564 18:26
  ar********ph@gmail.com 10.00 23 เม.ย. 2564 17:32
  to********00@gmail.com 100.00 23 เม.ย. 2564 16:22
  pr*********ara@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 21:03
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:00
  ya*********45@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 15:29
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:06
  t*****44@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 13:01
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมรับวัตถุมงคล “พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์”
 •      

  3,343.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  3,343.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  a*****t8@gmail.com 10.00 18 เม.ย. 2564 13:51
  Ch*******ys@gmail.com 5.00 17 เม.ย. 2564 20:21
  kh**********eau@cmu.ac.th 3,000.00 3 มี.ค. 2564 15:44
  i_**********d40@hotmail.com 299.00 1 ก.พ. 2564 12:24
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:26
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 •      

  185.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  7 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  185.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:01
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:04
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:05
  So*********818@gmail.com 1.00 18 เม.ย. 2564 22:37
  s*****_k@yahoo.com 100.00 13 ก.พ. 2564 21:45
  i******33@hotmail.com 50.00 11 ก.พ. 2564 17:41
  of********33@gmail.com 9.00 13 ม.ค. 2564 18:23
โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  684.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  20 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  684.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  Mon*************543@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 9:21
  n*****33@gmail.com 30.00 22 เม.ย. 2564 23:06
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:16
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:12
  ya*********45@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 15:27
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:02
  m*****96@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 13:50
  bu**********000@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 8:06
  m*******44@hotmail.com 5.00 21 เม.ย. 2564 15:24
  1****za@gmail.com 10.00 21 เม.ย. 2564 12:04
โครงการรณรงค์งดเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
 •      

  53,245.56 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  61 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  53,245.56 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pr*********123@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 20:17
  ar********ph@gmail.com 5.00 23 เม.ย. 2564 17:00
  y*******au@gmail.com 20.00 23 เม.ย. 2564 14:26
  wu***********541@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 20:20
  pr*********ara@gmail.com 50.00 22 เม.ย. 2564 19:20
  ju*********ay@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 17:17
  pr********93@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 17:11
  um*********at@gmail.com 10.00 22 เม.ย. 2564 14:00
  r*******09@gmail.com 5.00 22 เม.ย. 2564 12:20
  t*****44@gmail.com 20.00 22 เม.ย. 2564 12:03
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ