ระบบบริจาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  22,617.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  270,107.77 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  292,724.77 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  acc*******.cmu@cmu.ac.th 9.00 9 ม.ค. 2563 16:01
  ni***ax@gmail.com 1,000.00 19 พ.ย. 2562 9:47
  ma****e_p@nakornthon.com 10,000.00 19 พ.ย. 2562 5:45
  th*****o.l@cmu.ac.th 10,000.00 9 ก.ย. 2562 15:33
  po****k.s@cmu.ac.th 999.00 9 ก.ย. 2562 15:17
  yy***ig@gmail.com 100.00 21 พ.ค. 2562 18:25
  chi******045@gmail.com 20.00 21 พ.ค. 2562 8:02
  att*****n.t@gmail.com 488.00 22 เม.ย. 2562 15:28
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 6 ก.พ. 2562 11:33
โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  51,282.67 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  169 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  215,009.53 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  266,292.20 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu****14@gmail.com 100.00 17 ธ.ค. 2562 18:47
  sc****ri@gmail.com 500.00 6 ธ.ค. 2562 8:38
  thu******may@gmail.com 500.00 2 ธ.ค. 2562 7:13
  le****cmu@cmu.ac.th 1.00 8 พ.ย. 2562 11:01
  off******w33@gmail.com 1.00 22 ต.ค. 2562 17:12
  ms***mu@gmail.com 200.00 6 ต.ค. 2562 9:08
  si****ti@hotmail.com 100.00 8 ก.ย. 2562 11:33
  ben*****cmu@hotmail.com 100.00 1 ก.ค. 2562 14:23
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:54
  jeyj*******karn@gmail.com 100.00 11 มิ.ย. 2562 22:46
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  76,908.55 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  42 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  76,908.55 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  t***26@gmail.com 5.55 7 ม.ค. 2563 10:01
  so****pcp@hotmail.com 3,000.00 30 ธ.ค. 2562 23:29
  seu*****315@gmail.com 5,000.00 22 ธ.ค. 2562 1:05
  si****38@gmail.com 1.00 20 ธ.ค. 2562 15:55
  ph*****sin@gmail.com 2,000.00 18 ธ.ค. 2562 13:27
  nu****14@gmail.com 1,000.00 17 ธ.ค. 2562 18:50
  thu******may@gmail.com 2,211.00 2 ธ.ค. 2562 7:18
  ch****.t@cmu.ac.th 10,000.00 22 ต.ค. 2562 7:47
  na*****879@hotmail.com 1,999.00 13 ต.ค. 2562 22:14
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 30 ก.ย. 2562 14:21
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  31,722.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  11 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  31,722.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ่jira**********ngtong@gmail.com 100.00 1 ม.ค. 2563 12:07
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 30 ก.ย. 2562 13:56
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,000.00 11 ก.ย. 2562 14:27
  ch****.s@cmu.ac.th 1.00 8 ส.ค. 2562 16:23
  ch****.s@cmu.ac.th 20.00 8 ส.ค. 2562 15:19
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 16:02
  ni****an@6494gmail.com. 500.00 26 พ.ค. 2562 3:49
  w_th********ngam@hotmail.co.th 9,000.00 10 พ.ค. 2562 11:47
  w_th********ngam@hotmail.co.th 1,000.00 10 เม.ย. 2562 14:35
  mo****n1@hotmail.com 100.00 22 ก.พ. 2562 9:51
โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  310,208.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  67 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  310,208.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pan******nsuk@gmail.com 50.00 3 ม.ค. 2563 18:42
  tk****nee@hotmail.com 2,000.00 3 ม.ค. 2563 16:32
  chae*******0756@gmail.com 100.00 1 ม.ค. 2563 15:45
  so****ss@ksc.th.com 1,000.00 1 ม.ค. 2563 9:45
  pras*******koop@yahoo.com 1,000.00 1 ม.ค. 2563 9:18
  sar*****sri@cmu.ac.th 500.00 31 ธ.ค. 2562 23:01
  yai******da36@gmail.com 100,000.00 24 ธ.ค. 2562 16:13
  tt****er@gmail.com 20,000.00 13 ธ.ค. 2562 16:09
  m***nw@gmail.com 300.00 13 ธ.ค. 2562 11:08
  sc****ri@gmail.com 2,000.00 6 ธ.ค. 2562 8:42
โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  203,510.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  54 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  203,510.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  an****art@gmail.com 1,000.00 13 ม.ค. 2563 16:03
  ku****11@hotmail.com 1,000.00 3 ม.ค. 2563 22:44
  ora******anj@gmail.com 1,000.00 2 ม.ค. 2563 12:57
  us*****iam@gmail.com 500.00 2 ม.ค. 2563 12:56
  p.s*****uer@gmail.com 500.00 2 ม.ค. 2563 12:18
  ja*****oat@yahoo.com 300.00 2 ม.ค. 2563 10:24
  p***59@hotmail.com 500.00 2 ม.ค. 2563 9:05
  um****19@hotmail.com 1,000.00 1 ม.ค. 2563 20:34
  gr****15@hotmail.com 500.00 1 ม.ค. 2563 11:22
  no****11@hotmail.com 1,000.00 1 ม.ค. 2563 11:06
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  11,303.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  8 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  11,303.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  si****38@gmail.com 1.00 26 ธ.ค. 2562 7:56
  ni****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:04
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 7 ก.พ. 2562 16:56
  si*****gse@gmail.com 10,000.00 6 ก.พ. 2562 21:27
  ki****dd@hotmail.com 1,000.00 4 ก.พ. 2562 15:42
  wa*****e.n@outlook.com 1.00 4 ก.พ. 2562 15:25
  wan******uns@gmail.com 100.00 4 ก.พ. 2562 14:16
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 1 ก.พ. 2562 9:46
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)
 •      

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  16 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  34,706.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  na*****t.k@cmu.ac.th 3,000.00 12 ธ.ค. 2562 10:46
  kh****hat@bts.co.th 20,000.00 1 พ.ย. 2562 10:50
  kwan*******work@gmail.com 2,000.00 5 ก.ย. 2562 19:28
  tig******r_j@hotmail.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 10:59
  ps*****u12@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 22:36
  pan*******phap@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 19:57
  ji****ath@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 16:55
  pan******836@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 15:16
  if*****arm@gmail.com 100.00 25 ก.ค. 2562 14:27
  ch*****ura@gmail.com 1,000.00 25 ก.ค. 2562 13:28
โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  158,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  25 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  158,301.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  s.*****a42@gmail.com 3,000.00 24 ส.ค. 2562 7:16
  naron**********echai@gmail.com 20,000.00 23 ส.ค. 2562 22:49
  san*****004@hotmail.com 20,000.00 21 ส.ค. 2562 18:28
  noi******ynae@hotmail.com 20,000.00 18 ส.ค. 2562 17:28
  nop*****.kl@outlook.com 20,000.00 16 ส.ค. 2562 18:28
  kr***ol@gmail.com 100.00 14 ส.ค. 2562 11:51
  dr.*****ote@gmail.com 20,000.00 5 ส.ค. 2562 21:08
  ati*****185@gmail.com 15,000.00 27 ก.ค. 2562 17:57
  ni****bb@gmail.com 20,000.00 26 ก.ค. 2562 15:47
  ra****123@live.com 1,000.00 26 ก.ค. 2562 15:02
โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •      

  4,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  3 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  4,009.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  tha*****t.r@cmu.ac.th 3,000.00 20 พ.ย. 2562 11:55
  kon*****ban@hotmail.com 1,000.00 8 พ.ย. 2562 21:07
  sara*******duan@cmu.ac.th 9.00 9 ก.ย. 2562 15:51
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
 •      

  126,842.10 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  62 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  126,842.10 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pk.******orn@gmail.com 200.00 17 ธ.ค. 2562 15:28
  ka****96@hotmail.com 100.00 14 ธ.ค. 2562 14:59
  pre*****ong@hotmail.com 1,000.00 27 ต.ค. 2562 12:59
  wa***.s@cmu.ac.th 5,000.00 22 ต.ค. 2562 7:42
  nb****at@hotmail.com 5,000.00 21 ต.ค. 2562 14:36
  wni******rnan@gmail.com 1,000.00 20 ต.ค. 2562 23:20
  ws****min@gmail.com 500.00 20 ต.ค. 2562 22:12
  ph****ni@hotmail.com 3,000.00 20 ต.ค. 2562 12:37
  anu*****nus@gmail.com 500.00 20 ต.ค. 2562 10:10
  sup******lue@hotmail.com 1,000.00 19 ต.ค. 2562 18:39
โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 3
 •      

  152,250.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  152,250.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  pi***an@pvn.co.th 60,000.00 23 ธ.ค. 2562 12:09
  pi***an@pvn.co.th 40,000.00 23 ธ.ค. 2562 11:45
  tre*****000@gmail.com 1,000.00 26 ต.ค. 2562 16:56
  vk****ya@hotmail.com 500.00 26 ต.ค. 2562 15:56
  sir******rn.n@gmail.com 2,000.00 26 ต.ค. 2562 12:40
  m***er@tot.co.th 1,000.00 26 ต.ค. 2562 10:48
  pa****68@gmail.com 1,000.00 26 ต.ค. 2562 9:41
  nat******snab@gmail.com 6,000.00 25 ต.ค. 2562 22:13
  sa****.s@cmu.ac.th 20,000.00 25 ต.ค. 2562 17:08
  sa****d.k@beltontechnology.com 1,000.00 25 ต.ค. 2562 8:32
โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ
 •      

  7,910.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  7 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  7,910.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ph*****sin@gmail.com 1,500.00 27 ธ.ค. 2562 16:39
  hat******ree@imi-industries.com 1,000.00 26 มิ.ย. 2562 15:59
  a***hc@thaioilgroup.com 5,000.00 10 พ.ค. 2562 13:51
  am****.ta@cmu.ac.th 100.00 6 ก.พ. 2562 15:59
  hat*******ke.n@cmu.ac.th 300.00 5 ก.พ. 2562 11:07
  au*****l.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 18:07
โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
 •      

  34,020.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  9 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  34,020.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  ch****.t@cmu.ac.th 7,999.00 27 ธ.ค. 2562 9:50
  pra*****512@gmail.com 8,000.00 26 ก.ค. 2562 14:15
  w_th********ngam@hotmail.co.th 10,008.00 11 ก.ค. 2562 10:00
  a***hc@thaioilgroup.com 8,000.00 10 พ.ค. 2562 13:57
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 12:03
  pa****d.p@cmu.ac.th 1.00 18 ม.ค. 2562 11:32
  au*****l.k@cmu.ac.th 9.00 18 ม.ค. 2562 8:44
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 18:09
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 17 ม.ค. 2562 8:10
โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”
 •      

  1,511.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  6 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  1,511.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  Pr****520@gmail.com 1,000.00 15 พ.ย. 2562 22:04
  ss****an@hotmail.com 10.00 5 ก.ย. 2562 12:17
  ิba******immy@gmail.com 300.00 31 ก.ค. 2562 16:14
  ni****an@6494gmail.com. 100.00 26 พ.ค. 2562 4:12
  sl*****le7@gmail.com 100.00 19 เม.ย. 2562 9:17
  sara*******duan@cmu.ac.th 1.00 18 เม.ย. 2562 16:38
โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
 •      

  74,872.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(QR Payment)

  36 ท่าน

  จำนวนผู้บริจาค(QR Payment)

  0.00 บาท

  ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)

  74,872.00 บาท

  ยอดเงินบริจาครวม(QR+ช่องทางอื่น)
  ผู้บริจาคเงินล่าสุด
  อีเมล จำนวนเงิน วันที่
  nu****14@gmail.com 1,000.00 17 ธ.ค. 2562 18:43
  wa*****nwt@gmail.com 500.00 4 ธ.ค. 2562 22:59
  akk*****aya@gmail.com 1,000.00 4 ธ.ค. 2562 13:08
  somp********uree@gmail.com 1,000.00 27 พ.ย. 2562 22:05
  ms***sa@gmail.com 3,000.00 19 พ.ย. 2562 7:09
  bo***66@gmail.com 1,000.00 7 พ.ย. 2562 10:35
  asd*******1029@hotmail.com 500.00 1 พ.ย. 2562 20:25
  ud****600@gmail.com 20.00 3 ต.ค. 2562 12:53
  e***v3@gmail.com 100.00 27 ก.ย. 2562 16:15
  waa*****191@gmail.com 1,000.00 27 ก.ย. 2562 15:46
องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ