โทร. 053-942007-9, 053-948195-8, 086-1173573
kannika.y@cmu.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์   155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เชิญร่วมบริจาค

  • โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิต  รายละเอียด