โทร. 053-942680-3
asset@cmu.ac.th
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน   สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค