โทร. 053-942915, 053-942913, 053-942935
law_finance@cmu.ac.th
คณะนิติศาสตร์   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เชิญร่วมบริจาค