โทร. 053-94 3511
soc.info@cmu.ac.th
คณะสังคมศาสตร์   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

  • โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)

    เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

         เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะรวบรวมเงินสนับสนุนนี้เพื่อจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  รายละเอียด