โทร. หน่วยการเงินและบัญชี 053-943312, คุณอัมพร ทัพบุรี 053-943459, คุณอังคณา ศิริบูรณ์ 053-943460
amporn.ta@cmu.ac.th, angkana.si@cmu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

  • โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เพื่อบูรณะอาคารเรียนหลังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ (ตึกฟิสิกส์ 1) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง

         อาคารฟิสิกส์ 1 เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 54 ปี ใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาและสร้างงานวิจัยที่ทรงคุณประโยชน์มาตลอด 5 ทศวรรษ
    จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะอาคารหลังนี้ให้คงอยู่อย่างสง่างามใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ผ่านแสงและเงาจากดวงอาทิตย์ มาสู่สถาปัตยกรรมในการปรับปรุงอาคาร ส่วน lecture hall, co-working space และภูมิทัศน์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 60 ปี  รายละเอียด