•   

  โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อจัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านมลพิษหมอกควัน มช.”

         ขอเชิญชวนร่วมบริจาค เพื่อร่วม “คืนอากาศบริสุทธิ์ ให้ทุกลมหายใจ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี จัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านมลพิษหมอกควัน มช.”
           - แหล่งรวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านหมอกควัน
           - ต้นแบบ Smart Clean Room เพื่อชุมชน
           - สร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พร้อมเตือนภัยหมอกควัน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
           - โครงการ Better Breathing รณรงค์ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น จัดหา และรับบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่าย
           - โครงการหมอกควันสัญจร

  • 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943130 Fax :053-941129
  • donation@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด