•   

  โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย

  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัย เพื่อให้สามารถศึกษาตามหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา

         เงินบริจาคสามารถนำไปเป็นยอดหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดที่บริจาค

  • 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943130 Fax :053-941129
  • donation@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด