•   

  โครงการสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

  เพื่อสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธารณประโยชน์อื่นๆ

         

  • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053-942680-3 Fax :053-942684
  • asset@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : 15/12/2563

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/01/2564