•   

  โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมรับวัตถุมงคล “พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์”

  เพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดมทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์และเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์

         
  1. เพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  2. เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ
  3. เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
  4. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์

  รายการของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาค จะได้รับ
  1. บริจาคเงินจำนวน 5,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองขัด จำนวน 1 องค์
  2. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน 1 องค์
  3. บริจาคเงินจำนวน 3,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองขัด จำนวน 1 องค์
  4. บริจาคเงินจำนวน 2,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน 1 องค์
  5. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ ชุดกรรมการเหรียญเสมา (ลงยา) จำนวน 1 ชุด
  6. บริจาคเงินจำนวน 2,999 บาท จะได้รับ ชุดกรรมการเหรียญเม็ดแตง (ลงยา) จำนวน 1 ชุด
  7. บริจาคเงินจำนวน 1,499 บาท จะได้รับ เหรียญเสมา เนื้อเงิน จำนวน 1 เหรียญ
  8. บริจาคเงินจำนวน 299 บาท จะได้รับ เหรียญเสมา เนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวน 1 เหรียญ
  9. บริจาคเงินจำนวน 259 บาท จะได้รับ เหรียญเสมา เนื้อทองแดงรมดำ จำนวน 1 เหรียญ
  10. บริจาคเงินจำนวน 999 บาท จะได้รับ เหรียญเม็ดแตง เนื้อเงิน จำนวน 1 เหรียญ
  11. บริจาคเงินจำนวน 199 บาท จะได้รับ เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวน 1 เหรียญ
  12. บริจาคเงินจำนวน 159 บาท จะได้รับ เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองแดงรมดำ จำนวน 1 เหรียญ

  กรุณามารับพระพุทธรูปและเหรียญบูชา ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการร่วมบริจาคได้ที่
  งานการเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 053-948069 และ 053-948049 Fax :053-948065 และ 053-948069
  • wariya.on@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด