•   

  โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุกการบริจาค คณะรัฐศาสตร์ฯ จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จและเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพต่อไป

  • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-942961, 053-942964 Fax :053-942988
  • polsci@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด