•   

  โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

  เพื่อร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         โดยจะนำเงินบริจาคไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

  • 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • 053-942915, 053-942913, 053-942935 Fax :053-942933
  • law_finance@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด