•   

  โครงการบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง "ห้องศาลจำลอง"

  เพื่อปรับปรุงห้องศาลจำลองของคณะนิติศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของนักศึกษา

         
  คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง “ห้องศาลจำลอง” ของคณะนิติศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานเสมือนจริง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของนักศึกษาของคณะ ที่ศึกษาในกระบวนวิชากฎหมายว่าความ หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนตามพันธกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์

  ในโอกาสนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอมอบของที่ระลึกที่จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ เป็นการขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงิน โดยผู้บริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  รายการของที่ระลึกที่ผู้บริจาค จะได้รับ
         1. บริจาคเงินจำนวน 250 บาทขึ้นไป จะได้รับปากกา จำนวน 1 ด้าม
         2. บริจาคเงินจำนวน 350 บาทขึ้นไป จะได้รับ Flash drive ความจุ 4G จำนวน 1 ชิ้น
         3. บริจาคเงินจำนวน 650 บาทขึ้นไป จะได้รับ ชุดของที่ระลึกสมุด ปากกา จำนวน 1 เซต
         4. บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ ชุดของที่ระลึกสมุด ปากกา กระบอกน้ำ จำนวน 1 เซต

  หมายเหตุ:
  - เนื่องด้วยของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด หากของที่ระลึกที่ท่านต้องการหมด คณะนิติศาสตร์จะติดต่อแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบต่อไป อนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับของที่ระลึก โปรดแจ้งหลักฐานการร่วมบริจาคทันที โดยส่งหลักฐานการร่วมบริจาค ระบุ สมทบทุนปรับปรุง “ห้องศาลจำลอง”และที่อยู่ในการจัดส่งพร้อมเบอร์ที่ติดต่อได้ทาง อีเมล law.cmu64@gmail.com

  • 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • 053-942935 Fax :053-942933
  • law.cmu64@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด