•   

  โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน

         ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน คณะกรรมการจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จงมาเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปทุกคนเทอญ
           โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
           สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินให้โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการบริจาคเงินในครั้งนี้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวน 2 เท่าของยอดเงินบริจาค

           หมายเหตุ : ทางโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน จะเปิดรับเงินบริจาคผ่านระบบ CMU e-Donation ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2562

  • 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-217224,053-944632 Fax :
  • info@cmualumni.or.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : 01/10/2562

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/12/2562