•   

  โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 3

  เพื่อรณรงค์หารายได้และรับบริจาคเงินจากนักศึกษาเก่าและประชาชนทั่วไป มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพ-มช. ครั้งที่ 3 เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักประจำปีของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพ รวมถึงสมาคมและชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยใหม่จังหวัดต่างๆในระหว่างทางที่ขบวนปั่นจักรยานผ่าน โครงการนี้เป็นการปั่นจักรยานทางไกลของนักปั่นจักรยานที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะต่างๆ โดยเริ่มต้นใน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 จากกรุงเทพจนถึงปลายทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 รวมระยะทาง 890 กิโลเมตร รวมระยะเวลาปั่น 7 วัน

  • สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053-216227 , 053-944632 , 02-5703012 Fax :053-216227 , 02-553-0859
  • cmuaa.alumni@gmail.com, alumni@cmueaa.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/12/2562