•   

  โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – มช. ครั้งที่ 4

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในทางศึกษา

         โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพ-มช. ครั้งที่ 4 เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักประจำปีของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพ รวมถึงสมาคมและชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยใหม่จังหวัดต่างๆในระหว่างทางที่ขบวนปั่นจักรยานผ่าน โครงการนี้เป็นการปั่นจักรยานทางไกลของนักปั่นจักรยานที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากคณะต่างๆ โดยเริ่มต้นในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 จากกรุงเทพจนถึงปลายทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

  • สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053-216227 , 053-944632 Fax :053-216227
  • cmuaa.alumni@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 15/11/2563

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/08/2564