•   

  โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน

         ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน คณะกรรมการจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จงมาเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปทุกคนเทอญ
    โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
    สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินให้โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการบริจาคเงินในครั้งนี้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวน 2 เท่าของยอดเงินบริจาค

  • สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053-216227 , 053-944632 Fax :053-216227
  • cmuaa.alumni@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 25/11/2563

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 09/04/2564