•   

  โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล

  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล เป็นการขอบคุณท่านผู้มีจิตกุศลที่ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ โดยผู้บริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  รายการองที่ระลึกสำหรับผู้บริจาค จะได้รับ
         1. บริจาคเงินจำนวน 199 บาท จะได้รับ เหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดง จำนวน 1 เหรียญ
         2. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน 1 องค์
         3. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 5 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ทองบรอนซ์ จำนวน 1 องค์
         4. บริจาคเงินจำนวน 7,999 บาท จะได้รับ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ทองบรอนซ์ จำนวน 1 องค์

         (หมายเหตุ : พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ = หมดแล้ว)

  กรุณามารับพระพุทธรูปด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการร่วมบริจาคได้ที่
  งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ในวันและเวลาราชการ

  • ศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943045, 053-943068 Fax :053-943070
  • cmupco@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด