•   

  โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด

  เพื่อให้นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         เพื่อให้นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่าน โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด โดยให้นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญในวันเกิด เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนักศึกษาเก่า

  • โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053-942624 Fax :053-942625
  • alumni@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด