•   

  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 4

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขได้ และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม

         

  • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943499 Fax :053-942684
  • foundation.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 05/09/2562

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด