•   

  โครงการรณรงค์งดเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

  รับบริจาคอุปกรณ์ดับไฟป่าและของใช้จำเป็นในการลาดตระเวนและดับไฟป่า ของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดับไฟป่า

         

  • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943499 Fax :053-942684
  • foundation.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 11/03/2564

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด