•   

  โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อบูรณะอาคารฟิสิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษา และเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่55 ในปีพ.ศ.2562 และจะครบรอบ 60 ปี ในปีพ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่าสี่หมื่นคน โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองชุมชน และพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งกองทุน 60 ปี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณะอาคารฟิสิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษา และเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง
         จึงขอเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่าชาวคณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ มีศักยภาพและคุณภาพสูงทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี

  • งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • หน่วยการเงินและบัญชี 053-943312, คุณอัมพร ทัพบุรี 053-943459, คุณอังคณา ศิริบูรณ์ 053-943460 Fax :053-222268, 053-892274
  • amporn.ta@cmu.ac.th, angkana.si@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด